ITM Călărași este de neoprit. Iată unde acționează…

3 săptămâni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ITM Călărași este de neoprit. Iată unde acționează…

COMUNICAT

 

In sãptãmâna 12 – 16.04.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: baruri şi restaurante, comerţ, agricultură, şcoli de şoferi, transporturi rutiere de mărfuri, exploatări de nisip, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

   – verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;

     –  identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;

     – respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;

     –  eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:

– netransmiterea datelor în REVISAL în termenul legal.

– neacordarea drepturilor salariale;

– lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;

– neacordarea repausului săptămânal;

– neevidenţierea orelor prestate;

– necompletarea dosarelor personale;

– lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de incetare a activităţii şi a adeverinţelor de venit;

   – utilizarea echipamentului de protecţie uzat;

– s-au constatat deficienţe privind circulaţia internă rutieră şi pietonală în unităţi;

– lipsa echipamentelor de prim ajutor (trusa sanitara);

– nu au fost asigurate materiale igienico-sanitare pentru evitarea infectarii cu virusul SARS CoV-2;

– lipsa afişelor sugestive pe teme de sănătate şi securitate in munca referitoare la activitatea prestată şi regulile obligatorii de conduită pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS CoV-2;

– planul de prevenire şi protecţie nu a fost adus la  cunoştinţa lucrătorilor.

Rezultatul controalelor:

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã –  au verificat 30 de angajatori, 3 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 4500 de lei. Au fost dispuse 42 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 17 controale, 15 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 3000 de lei.  Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 30 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.

În continuare există în derulare:

– În săptămâna 19-25 aprilie 2021, în domeniul relaţiilor de muncă au loc acţiuni comune cu Biroul Pentru Imigrări Călăraşi, având ca scop combaterea muncii nedeclarate şi angajarea ilegală a străinilor pe raza de competenţă;

– Campania naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor – cod. CAEN 41, 42, 43;

– Acţiunea de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă la transportatorii rutieri şi la beneficiarii serviciilor de transport rutier;

– Acţiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora;

– Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (1 – 9 lucrători);

– Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus;

– Acţiune de control privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la locurile de muncă din industria extractivă de suprafaţă, diviziunile CAEN 05, 07, 08;

– Acţiunea de control pentru verificarea modului  în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de protecţie a plantelor.

 

Inspector Şef,

  STAN IONEL