ITM Călărași continuă controalele pentru depistarea muncii nedeclarate…

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ITM Călărași continuă controalele pentru depistarea muncii nedeclarate…

În perioada 27 – 31.03.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 17  controale din care 17 au fost pe muncă nedeclarată, 2 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi in valoare de 21500 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 39 de controale, 29 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 51 de avertismente. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: fabricarea de mobilă, creșterea bovinelor, telecomunicații, școli, primării, producția de metale feroase, lucrări de instalații, repararea și întreținerea navelor, silvicultură, jocuri de noroc, hoteluri și restaurante, agricultură, comerţ, construcții, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm; 

-contractul individual de munca (CIM), nu conţine prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;

-necompensarea concediului de odihnă la încetarea CIM; 

-angajatorul nu face dovada acordării drepturilor salariale;

-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului de REVISAL;

-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;

-neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă ;

-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului  de muncă;

-lucratorii care tăiau copaci nu purtau echipament individual de protecție (EIP)-(ex. casca de protecție);

-lucrătorilor care efectuează activităţi cu produse pentru protecția plantelor (PPP), nu le-au fost prelucrate fişele tehnice de securitate ale produselor de uz fitosanitar  utilizate;

-societatea nu a prezentat un plan privind periodicitatea verificării stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgentă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

-instrucţiunile proprii pentru silozar nu includ prevederile din cartea tehnică a mecanismului de ridicat HUCHEZ de 125 kg;

-semnalizarea de securitate, nu este efectuată în mod corespunzător riscurilor identificate;

-caile de acces si de circulație din incinta sediului social erau ocupate cu cabluri electrice, existând astfel riscul de impiedicare sau electrocutare;

-desi au fost instruite persoane pentru acordarea primului ajutor, nu a fost emisa o decizie de numire în acest sens;

-nu este amenajat un spatiu asigurat pentru depozitarea ambalajelor PPP.

Tot în această perioada, ITM Călăraşi a desfăşurat împreună cu Biroul pentru Imigrări al Judeţului Călăraşi, în baza „Planului de cooperare operativă pentru prevenirea şi combaterea muncii ilegale a străinilor în anul 2023”, acţiunea de informare adresată angajatorilor care au angajaţi cetăţeni străini sau care sunt interesaţi în acest demers, cu privire la condiţiile în care străinii pot presta activităţi lucrative pe teritoriul României, precum şi în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile ce le revin în calitate de angajatori.

 

 

INSPECTOR ŞEF,

DUMITRU NICOLAE