ITM Cãlãraşi a efectuat alte controale în vederea combaterii muncii nedeclarate

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ITM Cãlãraşi a efectuat alte controale în vederea combaterii muncii nedeclarate

În perioada 06 – 10.03.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 17  controale din care 17 au fost pe muncă nedeclarată, 2 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi in valoare de 1000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 14 controale, 14 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 25 de avertismente și amenzi în valoare de 4000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.

Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: alimentație publică, agricultură, transporturi de mărfuri și călători, comerţ, construcții, exploatare forestieră, învățământ, demontarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz, creșterea păsărilor, fabricarea mobilei, etc.

Printre neconformităţile constatate enumerăm; 

-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a contractui individual de muncă (CIM) a adeverinţelor de vechime şi extrasului de REVISAL ;

-nerespectarea procedurii de concediere colectivă;

-CIM nu conţin prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;

-necompensarea concediului de odihnă la încetarea CIM ;

-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal (încetări CIM, suspendări);

-nu au fost prelucrate lucrătorilor fişele tehnice de securitate ale produselor fitosanitare utilizate;

-instrucţiunile proprii de sănătate și securitate în muncă (S.S.M.)  pentru  prelucrarea solului cuprind articole care fac referire la lucrările de recoltat;

-nu a fost prelucrat manualul de exploatare pentru tractoarele şi maşinile agricole din import;

-prizele electrice nu sunt inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare;

-recipientele cu produse utilizate pentru curațarea spațiului si a echipamentelor de munca nu sunt depozitate in mod corespunzator;

-regulatorul de presiune gaz de la aparatul de sudură oxi – gaz  nu are manometrele funcţionale.

Mai supunem atenției celor interesați, că în perioada 09.02-10.03.2023, s-a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. Au fost verificați trei furnizori de sevicii specializate pentru ocuparea fortei de muncă, și 16 angajatori români care au angajați cetățeni străini, pentru care au fost dispuse 3 măsuri de remediere cu termene precise de rezolvare și au fost aplicate 2 avertismente.

                    INSPECTOR ŞEF,

                     DUMITRU NICOLAE