Instanța a admis cererea în materie de faliment a AFC Dunărea 2005 Călărași

4 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Instanța a admis cererea în materie de faliment a AFC Dunărea 2005 Călărași

Potrivit avocatului Andrei Cenușă, insolvenţa este o stare financiară în care te poţi afla cu firma, acel moment în care ajungi atunci când nu eşti capabil să-ţi plăteşti datoriile la timp. Falimentul, pe de altă parte, este un proces legal care are ca scop rezolvarea problemei de insolvenţă.

Insolvenţa

rubber stamp with inscription INSOLVENT

Insolvenţa este esenţial o stare în care te poţi afla cu firma ce te împinge să înaintezi un dosar de faliment. O entitate – o persoană, o familie sau o companie, devine insolventă dacă nu poate să îşi plătească datoriile la timp. În general, acest lucru se întâmplă atunci când cash flow-ul entităţii care intră în firmă ajunge sub cash flow-ul care iese din firmă. Pentru un individ, acest lucru înseamnă că venitul său este prea mic pentru a-şi putea plăti datoriile. Pentru companii, acest lucru înseamnă că banii care intră în firmă şi bunurile sale sunt mai puţini decât cheltuielile acesteia.

De cele mai multe ori, cei care devin insolvenţi fac anumiţi paşi către o rezolvare. Una dintre cele mai comune soluţii pentru insolvenţă este falimentul.

Falimentul

Falimentul este o declaraţie legală de inabilitate a unei entităţi de a-şi plăti datoriile. Când cineva îşi declară falimentul, este obligat să-şi plătească datoriile cu ajutorul guvernului. În general există două forme de faliment, cel de reorganizare şi de lichidare. Sub falimentul de reorganizare, debitorii restructurează planurile de plată pentru a se asigura că sunt îndeplinite. Sub falimentul de lichidare, debitorii vând anumite bunuri pentru a face bani ce-i pot folosi să-şi plătească datoriile.

La data de 12 aug. 2021, Tribunalul Călărași a admis cererea în materie de faliment ( cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014) solicitată de clubul de fotbal AFC Dunărea 2005 Călărași.  Instanța s-a pronunțat și a hotărât prin încheiere, astfel:

Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB DUNĂREA 2005 CĂLĂRAŞI, prin preşedintele Consiliului Director ZANFIR DANIEL – CRISTIAN, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei. În baza art. 74 din Legea nr. 85/2014 dispune ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. (1) din aceeaşi lege, iar la dispoziţia administratorului judiciar numit, de la primirea solicitării, actele cerute de către acesta, sub sancţiunile prevăzute de art. 82 din aceeaşi lege.

Conform art. 83 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014, După rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenţa emise de debitor şi administratorul judiciar vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleză şi franceză, menţiunea “în insolvenţă”, “in insolvency”, “en procedure collective”. În baza art. 85 alin. (3) din aceeaşi lege păstrează dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea, administrarea urmând a se exercita sub îndrumarea şi supravegherea administratorului judiciar, în condiţiile art. 87 din aceeaşi lege. În baza art. 48 alin. (4) din aceeaşi lege acordă dreptul creditorilor să voteze şi prin corespondenţă cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de acelaşi articol.

În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, numeşte administrator judiciar provizoriu, până la confirmarea sa, conform art. 45 alin. 1 lit. e din aceeaşi lege, prin încheiere, a administratorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor pe CC INSOL S.P.R.L. – FILIALA CĂLĂRAŞI, reprezentată de practician în insolvenţă Stana Mihaela, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014 sau prin prezenta în competenţa sa şi îi stabileşte acesteia o remuneraţie de 500 lei/lunar sub condiţia justificării cheltuielilor şi confirmării acestui onorariu de către adunarea creditorilor.

Respinge ca inadmisibilă cererea petentei SOCIETATEA PROTECTOR GUARD STAR S.R.L. având ca obiect numirea ca administrator judiciar provizoriu a CII MINZA VASILICA RALUCA. Conform art. 59 (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014 administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. Conf. art. 92 din aceeaşi lege administratorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului-sindic, în termen de 20 de zile de la desemnarea sa, un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, raportul urmând a indica dacă există o posibilitate reală de reorganizare efectivă a activităţii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea. Raportul va indica dacă debitorul se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin. (2) din aceeaşi lege şi, în consecinţă, trebuie supus procedurii simplificate prevăzute de prezenta lege, caz în care va cuprinde documentele doveditoare şi propunerea de intrare în faliment, în procedura simplificată. În baza art. 101 (1) din aceeaşi lege administratorul judiciar, în termen de 60 de zile de la deschiderea prezentei proceduri va proceda la inventarierea bunurilor debitoarei.

Administratorul judiciar va stabili data şedinţei adunării creditorilor (data primei şedinţe este stabilită prin prezenta încheiere), va stabili ordinea de zi a acestei adunări, va convoca, va prezida şi va asigura secretariatul şedinţelor adunării creditorilor. În baza art. 71 (2), art. 99 şi art. 100 din aceeaşi lege în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor şi oficiului registrului comerţului pentru efectuarea menţiunii, şi o va publica, totodată, într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. Notificarea se va realiza, conf. art. 42 alin. 3 şi 7 şi art. 100 (1) din aceeaşi lege, de către administratorul judiciar potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi va cuprinde menţiunile prevăzute de art. 100 citate, precum şi următoarele termene şi date: Termenul limită de depunere a opoziţiilor creditorilor – 10 zile de la notificarea deschiderii prezentei proceduri; Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 23.09.2021 inclusiv, precum şi cerinţele pentru ca o creanţă înregistrată să fie considerată valabilă; Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe 11.10.2021; Termenul de definitivare a tabelului creanţelor şi publicare în BPI – 05.11.2021. Locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor – 13.10.2021 care va avea loc la sediul administratorului judiciar, ora 1100, creditorii ce vor figura în tabelul preliminar considerându-se convocaţi prin prezenta încheiere notificată conf. celor de mai sus. În baza art. 39 (1) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014.

Toate cheltuielile aferente procedurii, inclusiv cele privind notificarea, convocarea şi comunicarea actelor de procedură efectuate de administratorul judiciar, vor fi suportate din averea debitorului sau în condiţiile şi modalităţile prevăzute de alin. 5 şi 6 din acelaşi articol. Prezenta hotărâre se va afişa la uşa Tribunalului Călăraşi şi se va comunica: debitoarei, administratorului acesteia, administratorului judiciar şi Oficiului Registrului Comerţului Călăraşi, Administraţiei Financiare locale precum şi Oficiilor de Carte Funciară dacă debitoarea are bunuri supuse intabulării, creditorilor (de către administratorul judiciar conf. celor de mai sus). În baza art. 71 (1) din Lg. 85/2014 dispune ca minuta prezentei încheierii să fie comunică, de îndată, administratorului judiciar provizoriu.

Termen pentru continuarea procedurii la 25.11.2021. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin B.P.I. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 12.08.2021.
Document: Încheiere de şedinţă (secretă)    12.08.2021

Dispozitivul Instanței poate fi consultat pe LINK