Inspectoratul General pentru Imigrări la zi aniversară

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Inspectoratul General pentru Imigrări la zi aniversară

 

La data de 7 aprilie, Inspectoratul General pentru Imigrări sărbătoreşte 136 de ani de la atestarea documentară a primului act normativ care reglementa regimul străinilor în România „Legea asupra străinilor“, publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 07.04.1881.

”Primind ordinul de esplusiune, străinul va trebui să arate puntul de la frontieră prin care voesce să trécă, și, în casul acesta, i-se va remite o fóie de drum prin care se va regula itinerarul ce va avea să urmeze, și timpul cât va avea dreptul să se popréscă în fie-care localitate, până la frontieră. În casul de a contraveni la vre una din aceste dispozițiuni, străinul va fi condus afară din țară prin forța publică”… stipula, la acea vreme, un articol de lege din prima reglementare în materie din istoria statului modern, respectiv „Legea asupra streenilor“.

 La scurt timp, a apărut Regulamentul din anul 1900, care prevedea ”Biletul de liberă trecere” ca document pentru străinii intraţi în România iar în anul 1903, Adunarea Deputaţilor a adoptat „Legea asupra organizării Poliţiei Generale a Statului”. De atunci și până în zilele noastre, legislația națională s-a aflat într-un proces permanent de actualizare în concordanță cu exigențele societății românești și mai apoi de armonizare cu reglementările europene. Politicile actuale din domeniile migrației, azilului și integrării cetățenilor străini în România sunt elaborate astfel încât să asigure dezvoltarea cooperării dintre instituțiile de aplicare a legii într-un concept unitar.

În prezent, Inspectoratul General pentru Imigrări are în componenţă, la nivel central și în fiecare județ al țării, servicii şi birouri care lucrează în interesul cetățenilor străinilor şi al comunităţii, cu competenţă în admisie și reglementarea dreptului de şedere, încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor, prevenirea şi combaterea şederii ilegale şi a muncii nedeclarate pe teritoriul României.

Instituția administrează șase Centre de Cazare și Proceduri pentru Solicitanţii de Azil – la Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Rădăuţi, Şomcuta Mare și Giurgiu, în cadrul cărora sunt procesate cererile de azil şi se desfăşoară programul de integrarea a străinilor. De asemenea, în judeţele Ilfov şi Arad funcţionează două Centre de Cazare a Străinilor Luaţi în Custodie Publică . Primul în Europa, Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă de la Timişoara, administrat de Inspectoratul General pentru Imigrări, a transpus în practică, la nivel internaţional, conceptul de evacuare în regim de urgenţă a refugiaţilor aflaţi în pericol de a fi returnaţi din prima ţară de azil în ţara de origine.

 

Biroul Informare și Relații Publice