Gălbinași. Prefectura & C.J. a ajutat două familii aflate în situație de urgență. VIDEO

5 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Gălbinași. Prefectura & C.J. a ajutat două familii aflate în situație de urgență. VIDEO

Ajutorarea familiilor sau persoanelor aflate în situații speciale, de urgență a fost o prioritate a mandatelor primarului Radu Paul în Gălbinași. Acesta a propus Cosiliului local de mai multe ori a se acorda ajutoare familiilor peste care au căzut casele ori au luat foc dar și persoanelor care aveau nevoie urgentă de ajutor medical. Astfel s-au cumpărat materiale de construcții, iar prin muncă patriotică prin sponsorizări s-au ridicat case pentru nevoiași.

Trebuie remarcat faptul că de fiecare dată acordarea unui ajutor financiar presupune respectarea legalității și a procedurilor legale. Astfel, Primăria trebuie să solicite scris Prefecturii a se analiza acordarea ajutorului, dând detalii despre natura acestuia, starea de urgență, motivarea. Prefectura analizează în Comisia pentru Situații de Urgență și dispune Consiliului Județean să procedeze la alocarea sumei către primăria solicitantă, ce urmează a vira banii sau ajutoarele cumpărate către cei în cauză. Putem exemplifica implicarea Prefecturii Călărași, imediat după ce a fost sesizată, astfel:

Privind  incendiul de la Gălbinași din data de 04.11.2023

Primăria Gălbinași a emis o Hotărâre privind constatarea stării de urgență, cauzată de incendiul din 04.11.2023 la o gospodăria unei persoane fizice, Hot.9/05.11.2023 unde s-a constatat că P.N. a rămas văduvă și fără locuință. În nota de constatare a UAT Gălbinași se arată că se intenționează organizarea unei colecte, menită să acopere, pe cât posibil, cheltuielile construirii unei locuințe. Hotărârea 9/05.11.2023 se înaintează Prefecturii Călărași și propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgență alocarea sumei de 90.000 lei pentru construirea unei locuințe

În 07.11.2023, CJSU, prin Hotărârea 12, aprobă susținerea, în regim de urgență, a persoanelor afectate de incendiul din 04.11.2023 din Comuna Gălbinași.

Potrivit Art.2 din Hotărârea CJSU nr.12/07.11.2023 se constată că, prin politica sa bugetară, potrivit prevederilor legale în vigoare, Consiliul Județean Călărași poate acorda un ajutor UAT Gălbinași prin finanțarea lucrărilor aferente înlăturării efectelor incendiului din fondul de rezervă bugetară, aflat la dispoziția acestuia. Hotărârea CJSU a fost înaintată Consiliului Județean Călărași.

Privind  familia cu 9 copii din Gălbinași

În data de 30.08.2023 UAT Gălbinași emite Hotărârea 41 prin care se constată starea de urgență a familiei G.I și M. și a celor 9 copii ai acestora, persoane fără adăpost.

În Hotărârea 41/30.08.2023 se aprobă mutarea provizorie a familiei, pentru o perioadă de 30 de zile, într-un spațiu locativ din incinta fostei primării  și disponibilizarea pentru această stare de urgență suma de 15.000 lei din bugetul local al comunei astfel: 6000 lei pentru asigurarea hranei acestora și 9000 de lei pentru igienizarea spațiului, dotare cu mobilier, înlocuire feronerie, geamuri, ferestre și instalații sanitare. Hotărârea este înaintată Prefecturii Călărași și ulterior Consiliului Județean Călărași.

Urmare a deciziei Comisiei pentru Situații de urgență, Consiliul Județean a alocat către Primăria Gălbinași în două tranșe suma de 1 miliard lei vechi pentru o familie și alte 600 milioane lei vechi pentru altă familie – au arătat președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță și vicepreședintele Ion Samoilă. Ei au indicat că nu pot aloca aceste sume decât legal cu respectarea prevederilor legale, precum și faptul că sunt oricând alături de oamenii aflați în situații de urgență.

 VIDEO

Privind acordarea de ajutoare ulterior celor acordate trebuie precizat că trebuie reluată procedura și analizat fiecare caz, detaliat privind justificarea unei decizii.