Dezvoltarea comunei Fundeni poartă numele echipei primarului Gheorghiță Cărtușanu!

7 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Dezvoltarea comunei Fundeni poartă numele echipei primarului Gheorghiță Cărtușanu!
Dezvoltarea comunei Fundeni continuă. În ultimii ani, au mai fost atrase sume pentru:  modernizare străzi și drumuri locale – 9.544.413 lei;  reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 – 4.351.826 lei;  extindere și reabilitare dispensar uman – 1.129.077 lei;  înființare parc comunal prin Programul Național de Îmbunătățire a Calității Mediului – 994.502 lei. Cel mai important proiect în valoare de 25.000.000 lei este derulat în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru înființarea sistemului de canalizare și extindere a sistemului de alimentare cu apă potabilă.

Primarul comunei Fundeni, Gheorghiță Cărtușanu,  arată că, sunt în derulare proiectele:
– creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, cu o valoare totală de 2.506.737 lei, prin Administrația Fondului de Mediu;
– amenajarea de parc fotovoltaic, prin Programul Operațional Infrastructură Mare;
– amenajarea de piste pentru biciclete și stații electrice de reîncărcare, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o valoare de 2.002.854 lei;
– sală de sport cu tribună de 180 de locuri, prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare estimată de 11.000.000 lei.

 

Trebuie subliniat diversitatea proiectelor efectuate din fonduri proprii, respectiv o serie de investiții care cuprind toate sectoarele de utilități publice:
– servicii de proiectare amenajare incintă sediu administrativ;
– lucrări de amenajare, în cadrul etapei a II-a, pentru incinta Școlii nr. 1 Fundeni, însemnând amenajare, teren de sport, spații verzi și sistem de irigații;
– amenajarea a 11 stații de autobuz, cu următoarea structură: refugiu carosabil din beton armat, împrejmuit cu borduri prefabricate, realizarea tubulaturii de scurgere în cadrul căreia se va amplasa câte o stație din structură metalică vopsită, cu pereți din sticlă transparentă, cu acoperiș de policarbonat, dotată fiecare cu o bancă din metal, iluminată cu corp de iluminat led pe stâlpi de 6 m înălțime și prevăzute cu indicatoare G14 la care se vor face și marcaje rutiere (trecere de pietoni);

– lucrări de reparații generale și igienizare Școala Gimnazială nr. 2;
– servicii de consultanță și management în vederea implementării proiectului pentru obiectivul de investiții “Înființare parc fotovoltaic”;
– lucrări de refacere a fântânii arteziene din parcul comunal, însemnând placarea cu travertin pe exterior, montare bordură travertin, realizare hidroizolație bicomponentă, placarea pe interior cu pardoseli de mozaic sticlă albastru;
– execuție lucrări Dispensarul Uman Fundeni – realizare gard din țeavă rectangulară și fier forjat cu înălțimea de 1,5m și o lungime de 108 ml, cu fundație continuă din beton armat;

– servicii de proiectare, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții – Înființare platformă de gunoi;
– servicii de proiectare, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții – Extindere sistem de apă și canalizare;
– servicii de proiectare, faza DALI, pentru proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural;
– servicii de consultanță, management și implementare pentru obiectivul de investiții – Înființare sistem canalizare si extindere sistem de alimentare cu apă;
– lucrări de reparații instalații electrice la Școala nr. 2 Fundeni;
– servicii de elaborare documetație tehnică pentru obiectivul de investiții – Reparații curente străzi;
– servicii de consultanță și management pentru proiectul “Modernizarea, extinderea și eficientizarea sistemului de iluminat public;
– servicii de consultanță și management în vederea obținerii unei finanțări pentru înființare infrastructură pentru transportul verde – piste de bicicletă;
– servicii de proiectare, faza studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții – Amenajare parc;
– lucrări de realizare sistem de irigație în curtea dispensarului uman;
– servicii de proiectare, faza PT DDE, pentru obiectivul de investiții – Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public.
Principala preocupare a primarului social democrat s-a regăsit în realizarea de locuri de muncă. Fără acestea construcția a zeci de case ale tinerilor pe raza localității nu ar fi fost posibil. Realizarea unui centru cu 60 magazine ori a celui mai mare depozit LIDL din țară au adus încrederea în primar a cetățenilor comunei. Nu se oprește. Cămin cultural, rețea modernă de apă și canalizare sunt pe lista sa. Dar cel mai important lucru este investiția în infrastructură. Un partener important l-a găsit în echipa Vasile Iliuță, în parteneriate cu Consiliul Județean și în reabilitarea anual a zeci de km. de șosele. 
În spatele dezvoltării comunei stă și o colaborare solidă cu echipa Iliuță.  Acordul de colaborare între Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi și Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al Comunei Fundeni, în vederea realizării obiectivului “Executare lucrări de întreținere și reparatii curente străzi în comuna Fundeni, județul Călărași”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Investiția în infrastructura modernă continuă prin realizarea obiectivului “Executare lucrări de întreținere și reparatii curente străzi în comuna Fundeni, județul Călărași”. Străzile pentru care se vor efectua lucrările de întreținere și reparații sunt următoarele: str. Anton Pann, str. Liliacului, str. Franceză, str. Agricultori şi str. Constantin Brâncuşi.
    Luând în considerare faptul că străzile pentru care se vor efectua lucrările de întreținere și reparații deservesc obiective importante ale comunei, respectiv școala, gradinița, farmacia, iar Primăria comunei Fundeni solicită sprijin deoarece nu dispune de fonduri necesare, C.J. consideră că este necesară şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de colaborare. Prezent la lucrările ședinței de Consiliu Județean, primarul Cărtușanu a convins până și pe cei mai critici consilieri să aprobe parteneriatul, pentru dezvoltarea comunității din Fundeni.