Evaluarea activității Jandarmeriei Călărași pe 2016

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Evaluarea activității Jandarmeriei Călărași pe 2016

                                                                                                                                                                                         

BULETIN INFORMATIV                  Călăraşi, 20 ianuarie 2017

 

Astăzi, 20 ianuarie a.c., la Sala „Barbu Ştirbei” a Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, a avut loc „Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2016”.

La această activitate, au participat prefectul judeţului Călăraşi – domnul George IACOB, președintele Consiliului Județean Călărași – domnul Vasile ILIUȚĂ, primarul municipiului Călărași – domnul Daniel Ștefan DRĂGULIN, şefii structurilor şi unităţilor cu care Jandarmeria Călăraşi cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi efective ale unităţii.

La începutul prezentării, domnul colonel Ion ANGHEL, împuternicit  inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi, a menţionat direcţiile de acţiune stabilite pentru anul 2016, care au urmărit: creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului prin creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă publică în beneficiul cetăţeanului; monitorizarea situaţiei operative în vederea alocării oportune şi eficiente a resurselor pentru soluţionarea evenimentelor; scăderea timpului de reacţie a structurilor de intervenţie; creşterea capacităţii de răspuns a unităţii în situaţii de urgenţă civilă; managementul problematicii anului electoral; îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice; asigurarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor specifice; consolidarea imaginii pozitive dobândite în rândul comunităţii locale.

În perioada supusă analizei, structurile de ordine publică ale Jandarmeriei Călăraşi au executat 5307 misiuni. A fost asigurată ordinea publică la 620 întruniri şi manifestaţii publice fiind angrenaţi 3122 jandarmi (la manifestări de protest, la manifestări cultural artistice, religioase sau promoţionale, la manifestări sportive, pe timpul vizitelor oficiale, acțiuni de protecție antiteroristă şi alte acţiuni de asigurare a ordinii publice).

Prezența activă în misiunile de menținere a ordinii publice s-a concretizat prin participarea efectivelor de jandarmi la 4675 misiuni, fiind constituite 3114 patrule mixte împreună cu lucrători de poliție, din care 2078 în mediul urban și 1036 în mediul rural.

De asemenea, în acest an s-a dat curs tuturor solicitărilor instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală, fiind puse în executare 239 mandate de aducere.

În domeniul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, s-a acţionat pentru eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a faptelor de natură penală şi contravenţională, continuarea programelor de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei, cât şi pentru desfăşurarea acţiunilor de combatere infracţionalităţii stradale.

Au fost sesizate 278 fapte de natură penală, atât în mod independent cât și în cooperare cu Poliția, fiind depistaţi şi identificaţi un număr de 252 făptuitori. De asemenea, s-au aplicat 1831 sancţiuni contravenţionale, din care 339 avertismente scrise şi 1492 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 459.080 lei.

 

În cadrul celor 13 proiecte și programe de parteneriat educațional existente la nivelul inspectoratului, s-au desfăşurat 150 activităţi de prevenire în instituţii de invăţământ gimnazial şi preuniversitar, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, în spaţiul public dar şi în incinta arenelor sportive.

Principalele direcţii de acţiune stabilite pentru anul 2017 sunt următoarele:

  • creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului;
  • perfecționarea dispozitivelor jandarmeriei menite să asigure ordinea publică cu ocazia desfășurării de acțiuni cu public numeros;
  • executarea fără sincope a pazei și protecției instituționale;
  • monitorizarea situaţiei operative în vederea alocării oportune şi eficiente a resurselor pentru soluţionarea evenimentelor;
  • îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice;
  • menţinerea în permanentă stare de funcţionare a sistemelor informatice şi de comunicaţii de la nivelul instituţiei, necesare misiunilor specifice și cooperării cu alte structuri de ordine publică şi siguranţă naţională;

 

        COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL