Educaţia creştină în zilele noastre

8 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Educaţia creştină în zilele noastre

 …răul nu poate fi îndreptat din lume din pricină că nici un om nu are grijă de copii,nimeni nu le vorbeşte despre feciorie,nimeni nu le spune despre curăţia trupească şi sufletească,nimeni nu-i învaţă să dispreţuiască averile şi măririle,nimeni nu le vorbeşte despre poruncile vestite în Scripturi. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

          Pentru creştinii interesaţi de viaţa lor duhovnicească apare cu intensitate întrebarea:în ce măsură mai putem valorifica în zilele noastre moştemirea creştină lăsată de înaintaşi? Cum putem contribui la propovăduirea învăţăturii creştine ,dar mai ales,la răspândirea acelui “mod de a fi”care defineşte pe creştinul ortodox practicant,în condiţiile în care trăim într-o societate agresiv secularizată,sau lesne sedusă  de o “spiritualitate” neo-păgână de tip “New Age”?

          Această luptă împotriva Ortodoxiei, dusă de societatea modernă descreştinată,prin mijloace viclene dar eficiente,afectează cu precădere copii şi tinerii.Care părinte creştin nu a constatat cu amărăciune că propriul copil, sub influenţa celor învăţate şi experimentate la şcoală, capătă atitudini şi credinţe care se opun învăţăturii creştine şi îl îndepărtează de Mântuitorul  Hristos? Este limpede deci că acest “război nevăzut” se duce mai ales în planul educaţiei, tocmai datorită caracterului formativ al acesteia.

          Orice creştin ortodox care îşi asumă valorile în care crede are şi datoria mărturisirii credinţei sale şi este responsabil pentru modul în care răspândeşte aceste valori în jurul său.

                            

                        Cu cele mai bune doriri,

                        Şcoala Brâncovenească/Marcel Bouroş

 

          P.S. Unde-i pâine şi un strop de vin

                     Şi o candelă de priveghere

                  Cât ne-ar fi pământul de puţin

                     Tot e larg în el de Înviere  (PATRIE, de Ioan Alexandru)