Ecoaqua și gândurile bune pentru fotbalul călărășean…

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Ecoaqua și gândurile bune pentru fotbalul călărășean…

     

Președintele Iliuță a solicitat transmiterea unui imobil – teren și construcții – Complexul Sportiv Municipal “Dunărea” Călărași, din care: suprafață teren central (teren și construcții) – 24162 m.p.; suprafață teren = 8986 m.p.; suprafață teren = 3501 m.p. și suprafață spațiu administrativ, teren, alei și construcții = 21027,58 m.p., situate în intravilanul Municipiul Călărași, b-dul Republicii, nr. 39, județul Călărași, din domeniul public al Municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi, în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, pe o perioadă de 10 ani.

Consiliul Județean Călărași are drept scop, în următoarea perioadă de timp, să efectueze lucrări care vizează reabilitarea, extinderea şi modernizarea celor mai importante obiective care compun Complexul Sportiv Municipal “Dunărea” Călărași, din dorința de a satisface nevoile cetățenilor județului Călărași. Stadionul este un element esenţial pentru fotbalul profesionist; acolo are loc acţiunea, acolo se trăiesc evenimentele cele mai intense, fie negative, fie pozitive, acolo se scrie istoria. Existenţa acestui stadion este extrem de importantă pentru confortul, siguranţa şi securitatea spectatorilor, jucătorilor, oficialilor, reprezentanţilor presei şi personalului urmând a fi dezvoltat în vederea maximizării potenţialului comercial, integrând o gamă variată de dotări şi facilităţi.

       Una dintre premisele îndeplinirii acestui scop îl reprezintă faptul că Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi este membru fondator, alături de Municipiul Călăraşi, prin Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, precum şi de Societatea ECOAQUA S. A. Călăraşi, al Asociaţiei FOTBAL CLUB DUNĂREA 2005 Călăraşi.

 Pentru ducerea la îndeplinire a acestui deziderat este necesară şi oportună obţinerea dreptului de administrare a Consiliului Judeţean Călăraşi asupra Complexului Sportiv Municipal “Dunărea” Călărași, pe o perioadă de 10 ani. Prin Nota de fundamentare a Direcţiei Economice, înregistrată sub nr. 5114 din 17.03.2023 sunt aduse argumente în favoarea măsurii propuse.

       În scopul obţinerii dreptului de administrare asupra imobilului, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre care, în cazul adoptării, va sta la baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi privind transferul dreptului de administrare.

  În calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si ale art. 36 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, supun prezentul proiect de hotărâre dezbaterii şi votului consilierilor judeţeni…arată președintele Iliuță în referatul pentru aprobare prezentat consilierilor județeni.