Ecoaqua refuză să răspundă solicitărilor presei efectuate în baza legii 544/2001

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Ecoaqua refuză să răspundă solicitărilor presei efectuate în baza legii 544/2001

La data de 8 mai 2018 am solicitat prin adresa înregistrată cu nr 1421 la S.C. Ecoaqua Călărași ca în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public să mi se furnizeze în format electronic mai multe documente. Am formulat aceasta în calitate de jurnalist, pentru corecta informare a cetățenilor. Nici până astăzi 13 iunie la peste 30 zile prevăzute ca termen maxim de lege pentru primirea răspunsului la solicitare nu am primit răspuns… Iată ce solicitam:

Conform legislației în vigoare toate societățile comerciale sunt obligate să publice pe pagina proprie de internet convocatorul adunării și documentele ce urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul adunării generale a acționarilor. Am solicitat documentele ce au făcut obiectul convocatorului ședinței din 25 mai 2018, iar neprimirea până la acea dată a materialelor solicitate denotă gravele nereguli ce se ascund în aceasta societate.

Am solicitat:

  • bilanțul la 31.12.2017 al Ecoaqua și anexele acestuia,
  • raportul administratorilor,
  • propunerea de repartizare a profitului net,
  • detalierea pe capitolul diverse dacă este cazul pentru planul de administrare al CA din Ecoaqua și indicatorii de performanță pentru acest CA.

Am demonstrat cu materiale video că ședințele AGA care ar trebui să fie publice la această societate sunt secrete, că presa este dată afară după bunul plac al directorului Cezar Neagu. Iată o nouă formă de refuz venită din partea acestei societăți prin sfidarea prevederilor legii, aceea de liber acces la informații de interes public.

A devenit Ecoaqua o afacere personală și cetățenii nu mai au dreptul să fie informați pentru că așa a hotărât conducerea de partid? Care este adevărul pe care îl ascunde această societate?