Deputat PSD Călărași, Bîrcă Constantin: Reforma pensiilor – un obiectiv major al PSD !

7 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Deputat PSD Călărași, Bîrcă Constantin: Reforma pensiilor – un obiectiv major al PSD !

Unul dintre obiectivele principale ale PSD este adoptarea unei noi legi a pensiilor, acest obiectiv fiind prevăzut şi în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Noua lege a pensiilor urmăreşte trei obiective majore:1. Eliminarea inechităţilor din sistemul de pensii – „pensii egale, pentru muncă şi contribuţii egale!”2. Consolidarea principiului contributivităţii – limitarea pensionărilor anticipate şi uniformizarea condiţiilor de vechime care trebuie îndeplinite.3. Asigurarea stabilităţii veniturilor pentru sistemul de pensii – stimularea prelungirii activităţii profesionale.Este evident că una dintre marile nemulţumiri ale pensionarilor o reprezintă inechităţile în calcularea pensiilor. Acest lucru este cauzat, în principal, de incoerenţa legislativă, de faptul că au ieşit la pensie sub imperiul unor dispoziţii legale diferite. Astfel, eliminarea inechităţilor va avea la bază următoarele principii:
 • Pentru stabilirea drepturilor de pensie se iau în calcul valoarea contribuţiilor plătite şi vechimea realizată efectivă în muncă. Astfel, persoanele care au o vechime în muncă egală şi care au contribuit cu sume egale în perioada profesională vor avea pensii egale;
 • Pentru toate persoanele care contribuie la sistemul de pensii se aplică aceeaşi formulă, care va ţine cont de valoarea contribuţiilor şi de vechimea în muncă;
 • Pentru respectarea principiului e necesară egalizarea condiţiilor de pensionare dintre femei şi bărbaţi. Dar se ţine cont de următoarele particularităţi privind femeile:
 • Vârsta de pensionare a femeilor (63 de ani în prezent) se va egaliza treptat cu cea a bărbaţilor (65 de ani), pe o durată lungă, respectiv până în 2035;
 • Femeile care au născut şi au crescut copii vor beneficia de reduceri ale vârstei de pensionare cu câte 6 luni pentru fiecare copil, dar nu mai mult de 3 ani şi 6 luni;
 • Se iau în calcul sporurile şi bonusurile obţinute sporadic de-a lungul perioadei profesionale (acord global, al 13-lea salariu, premii etc.), dacă au fost reţinute şi virate contribuţiile aferente acestora.Un alt obiectiv al reformei pensiilor are în vedere consolidarea principiului contributivităţii. Pentru realizarea acestuia, noua lege va avea în vedere următoarele aspecte:
 • Pentru cei care au împlinit vârsta de pensionare se acordă pensie doar dacă au avut minimum 15 ani de cotizare la sistemul public de pensii;
 • Pensionarea anticipată se poate solicita doar după 35 de ani de cotizare (nu se iau în considerare aici perioadele asimilate necontributive: şomaj, studii superioare, concediu medical sau de creştere a copilului etc.);
 • Reducerea vârstei de pensionare în cazul pensionării anticipate nu poate fi mai mare de 5 ani;
 • Nu vor mai exista pensionari tineri! Nu vor mai fi pensionari sub 60 de ani! (cu excepţiile privind condiţiile deosebite/speciale/de muncă şi persoanele cu dizabilităţi);
 • S-a redus numărul meseriilor cu vârstă mai mică de pensionare (de la 10 la 4 meserii);
 • S-a redus numărul unităţilor în care se desfăşoară activităţi încadrate în condiţii speciale de muncă (de la 147 la 48 de unităţi).De asemenea, avem în vedere asigurarea stabilităţii veniturilor din sistemul de pensii, prin următoarele măsuri:
 • Stimularea cu un punctaj suplimentar la pensie pentru prelungirea perioadei profesionale peste 25 de ani de cotizare:
 • Se suplimentează cu 0,5 puncte pentru fiecare an din intervalul 26-30 de ani;
 • Se suplimentează cu 0,75 puncte pentru fiecare an din intervalul 31-35 de ani;
 • Se suplimentează cu 1 punct pentru anii 36-40.
 • Posibilitatea de a cumpăra vechime, în baza unui contract de asigurare (se acceptă plata în rate şi plăţile parţiale). Acest beneficiu va fi valorificat doar după împlinirea vârstei de pensionare.Pentru menţinerea puterii reale de cumpărare, noua lege a pensiilor prevede majorarea punctului de pensie de la 1 ianuarie a fiecărui an. Mai mult, se menţin criteriile de acum: 100% rata inflaţiei + 50% din creşterea reală a salariului mediu brut.Există anumite prevederi care nu vor suferi modificări, cum ar fi:
 • Cele trei grade de invaliditate, dar se revizuiesc în funcţie de deficienţa funcţională a persoanei;
 • Prevederile privind pensia de urmaş.Nu în ultimul rând, se va acorda în continuare indemnizaţia socială pentru pensionarii care au venituri mai mici decât valoarea acesteia (1.125 de lei) – 1.142.063 beneficiari.PSD a fost şi este consecvent principiilor sociale şi va fi întotdeauna alături de pensionari!
 • publicat la data de 2 noiembrie 2023