Daniel Drăgulin convoacă pe consilieri în ultima ședință (din acest an) Iată de ce…

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Daniel Drăgulin convoacă pe consilieri în ultima ședință (din acest an) Iată de ce…

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 21.12.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Municipiului Călăraşi preliminată la data de 31.12.2017.
 2. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea Sărbătorii Bobotezei în Municipiul Călăraşi în data de 6 Ianuarie 2018.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Antim Ivireanul” Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii proprietăţii a două imobile din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind preluarea Punctului Termic 15, în suprafaţă de 330,13 mp, situat în strada Crişana din municipiul Călăraşi, din administrarea Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ în administrarea Consiliului Local.
 6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Călăraşi pentru demolarea construcţiilor existente C4 şi C5 din incinta Liceului Tehnologic Transporturi Auto Călăraşi, aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Administraţia Cimitirelor Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de concesionare şi a taxelor speciale prestări funerare către populaţie.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor practicate ce către S.C. Urban S.A. – sucursala Călăraşi pe teritoriul municipiului Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de prestare a activităţilor de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în Municipiul Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al municipiului Călăraşi, domnului prof. Ţiripan Nicolae.
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2018.
 13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.01.2018 – 31.03.2018.

Diverse.

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

Urmăriți www.atitudineadincalarasi.ro pentru a fi informați cu activitatea consilierilor pe care i-ați votat și a preocupărilor Primăriei