Daniel Drăgulin convoacă pe consilieri pentru probleme foarte importante

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Daniel Drăgulin convoacă pe consilieri pentru probleme foarte importante

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară marţi, 28.11.2017, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Deszăpezire a municipiului Călăraşi pentru iarna 2017-2018.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Înfiinţare sala de sport Colegiul Agricol Sandu Aldea”, municipiul Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Modernizarea străzi în cartierul Mircea Vodă”, municipiul Călăraşi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Modernizarea strada Varianta Nord (tronson DN21 – strada Prelungirea Bucureşti)”, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a cofinanţării pentru investiţia ,,Săli de sport în şcoli gimnaziale: Mircea Vodă, Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazul şi Colegiul Economic (Corpul B – strada Griviţa)”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiţia ,,Modernizare BAZAR BIG”.
 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călăraşi în domeniul public al municipiului Călăraşi a unui imobil – teren în suprafaţă de 1008 mp pe care se află o construcţie în suprafaţă de 811 mp, imobil situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Panduri, nr. 17, precum şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi nr. 78 din 10.09.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Călăraşi.
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Parohia ,,Sfânta Muceniţă Anastasia”, a unui imobil – teren în suprafaţă de 838 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 2A.
 9. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii proprietăţii imobilului, identificat în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Nicolae Bălcescu, nr. 45, compus din teren în suprafaţă de 476 mp şi construcţie în suprafaţă de 251 mp, din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local Călăraşi.
 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Punctului Termic 16, în suprafaţă de 327,96 mp, situat în strada Flacăra din municipiul Călăraşi, către Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 219/29.09.2008 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală a Municipiului Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 1107 mp, situat în Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 1, cu număr cadastral 25164.
 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 2000 mp, situat în Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 1, cu număr cadastral 23154.
 14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului în suprafaţă de 205232 mp – situat în municipiul Călăraşi, Zona Canalului Jirlău (luciu de apă şi teren riveran luciului de apă Zona Tenaris), în 2 loturi.
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ,,Măgura”, accesului carosabil şi pietonal situat în municipiul Călăraşi.
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.
 17. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 500.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul propriu al Municipiului Călăraşi pe anul 2017.
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi pe anul 2017.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Unitate nouă de producție pentru sticlă sekurit Saint – Gobain Glass România S.R.L.”, situat în municipiul Călărași, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 17.

Diverse.

 

 

 

Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin