Daniel Drăgulin convoacă Consiliul Local Călărași. Iată pentru ce lucruri minunate…

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Daniel Drăgulin convoacă Consiliul Local Călărași. Iată pentru ce lucruri minunate…

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa ordinară, joi, 29.03.2018, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi.
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Călăraşi şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestuia.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Călăraşi.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a licenţelor de traseu pentru cursele regulate şi regulate speciale în municipiul Călăraşi.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexelor Hotărârii Consiliului Local nr. 184/28.11.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Călăraşi în Consiliile de administraţie precum şi în Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii, ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Călăraşi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de analiză a cererilor de locuinţe pentru analizarea şi repartizarea locuinţelor sociale, pentru anul 2018-2019.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei Poliţia Locală Călăraşi.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ,,CATEX SHOPPING CENTER”, situat în municipiul Călăraşi, strada Eroilor Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, nr. 49.
 10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren şi construcţii în suprafaţă de 8163 mp, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Eroii Revoluţiei din 22 Decembrie 1989, nr. 36, judeţul Călăraşi.
 11. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în administrarea Consiliului Local Călăraşi.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călăraşi.
 13. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren,  proprietate privată a municipiului Călărași, în suprafață de 2000 mp, situat în Călărași, strada Varianta Nord, nr. 1, cu număr cadastral 23154.
 14. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 450 mp, situat în Călăraşi, strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 3, lot 1 (strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, sub. 4), NC 25159.
 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 450 mp, situat în Călăraşi, strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 3A, lot 2 (strada Prelungirea Dobrogei, nr. 1, zona D, sub. 4), NC 25160.
 16. Proiect de hotărâre privind concesionarea cu licitație publică a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 572 mp, situat în Călăraşi, strada General Leonard Mociulschi, nr. 1.
 17. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu pentru concesionarea cu licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 2310 mp, situat în Călăraşi, strada Dobrogei – Piaţa Centrală, identificat cu număr cadastral 21307 şi înscris în cartea funciară nr. 21307 a municipiului Călăraşi, în vederea realizării unor spaţii comerciale.
 18. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea imobilului – teren, proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Bârsei, nr. 27, în suprafaţă de 281 mp, identificat cu număr cadastral 26346 şi carte funciară nr. 26346 a municipiului Călăraşi, către doamna Ismail Ager.
 19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călăraşi a Punctului Termic 3, în suprafaţă de 330 mp din acte şi din măsurători 423 mp, situat în municipiul Călăraşi, strada Policlinicii, nr. 3A.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 42.000.000 lei.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de acordare a burselor şcolare precum şi acordarea burselor de ajutor social, burselor de studiu şi burselor de merit pentru elevii din învăţământul preuniversitar de la cursurile cu frecvenţă din municipiul Călăraşi în perioada ianuarie – decembrie 2018.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a suprafeţei de 2000 mp teren, situat pe raza municipiului Călăraşi, strada Trandafirilor, către Serviciul Public Pieţe Oboare Călăraşi.
 23. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare precum și a ,,Regulamentului de instituire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Călărașiˮ.
 24. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.04.2018 – 30.06.2018.

Diverse.

 

                                            Primar,

Daniel Ştefan Drăgulin

 

 

 

 

Nr. 576                                                         Vizat pentru legalitate,

    Emisă la Călăraşi,                                                         Secretarul municipiului,

Astăzi, 22.03.2018                                                        Cs. jr. Sârbu Mărgărit