Cuza-Vodă: primarul Marius Cojocaru alături de persoanele aflate în suferință

9 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Cuza-Vodă: primarul Marius Cojocaru alături de persoanele aflate în suferință

Un proiect important aflat pe lista celor 20 proiecte finalizate sau aflate în diferite stadii de derulare ale primarului Marius Cojocaru, se află și un proiect destinat  să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației. Astfel, Primăria Comunei Cuza Vodă va oferi gratuit pachete ce conțin produse de igienă persoanelor ce se află în situații critice, speciale de viață, respectiv persoanelor ce depind de îngrijitor personal (persoanelor cu handicap grav sau accentuat, adulți și copii) Programul european prin care sunt oferite aceste ajutoare se numește Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD”.

Bucuria semnării unui proiect

Toate persoanelele ce se încadrează în situația de mai sus trebuie să depună la sediul primăriei o solicitare, care să fie însoțită de documente justificative privind handicapul (certificatul de încadrare ), pentru a putea beneficia de sprijunul autorității locale. Termenul limită pentru depunerea solicitărilor este 20 februarie 2020. Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane sprijină acțiunile statelor Uniunii Europene menite să ofere asistență materială celor mai sărace categorii ale populației.

Proiectele de dezvoltare a loc. Cuza Vodă se datorează echipei Vasile Iliuță și ambiției primarului Cojocaru

România oferă ajutoare alimentare și asistență materială de bază prin intermediul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD). Programul contribuie la consolidarea coeziunii sociale și la reducerea sărăciei extreme prin distribuirea de alimente de bază (sub formă de pachete alimentare și mâncare preparată), de materialele școlare pentru copii, trusouri pentru nou-născuți, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și produse de igienă către persoanele cele mai defavorizate. Ajutorul European prin POAD este completat de schemele naționale care se adresează persoanelor aflate în sărăcie extremă.

POAD a fost aprobat de Comisia Europeană în noiembrie 2014 prin Decizia nr. C(2014) 9102 final. Ulterior, Programul a fost modificat prin Decizia nr. C(2015)7016 din octombrie 2015, respectiv prin Decizia nr. C(2017)1086 din februarie 2017. Alocarea financiară pentru acest Program Operațional este de 518.838.876 euro, din care 441.013.044 euro, respectiv 85%, reprezintă contribuția din partea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), diferența de 15% reprezentând cofinanțarea națională. Pentru punerea în aplicare a programului, s-a elaborat Hotărârea Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea POAD, modificată prin HG nr. 80/2015, HG nr. 627/2015 şi HG 909/2016. O nouă Hotărâre de Guvern este în lucru la ora actuală, pentru a reflecta noua versiune a POAD, aprobată de Comisia Europeană în februarie 2017.