Curcani. Primăria primește 1 025 600 lei plăți pentru proiecte PNDL. Iată ce va face cu ei primarul Aurică Gazu…

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Curcani. Primăria primește 1 025 600 lei plăți pentru proiecte PNDL. Iată ce va face cu ei primarul Aurică Gazu…

Semne bune de la Guvernul României și pentru primăria Curcani…

Primăria Curcani a primit 1 025 600 lei. Suma este necesară pentru  finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Nu demult, în urma anunțului făcut de  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din care rezultă că s-au epuizat creditele bugetare alocate PNDL pentru anul în curs, primarul com. Curcani, Gazu Aurică a declarat, joi 1 iulie, la sediul PSD, că-și dorește continuarea proiectelor aflate în diferite faze de execuție. Un proiect este acela de reabilitare și modernizare a sediului primăriei. Urmează asfaltarea, înființarea rețelei de canalizare și înființarea unui dispensar uman. Dispensarul nu a fost bine devizat și nimeni nu vrea să participe și să liciteze. Doresc să duc mai departe acest proiect, să îl refacem și să ni se aprobe creditarea. Îmi doresc chiar ca cele 4 proiecte să fie duse la bun sfârșit…a spus în urmă cu cca 1 lună primarul din Curcani.

Aurică Gazu: Proiectele din Curcani sunt pentru oameni, nu pentru mine…

Din multitudinea de destinații pentru care guvernele au oferit finanțare, primarul din Curcani a aplicat către cele necesare locuitorilor, cum ar fi  lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:

 • sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
 • sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
 • unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
 • unităţi sanitare;
 • drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
 • platforme de gunoi;
 • pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
 • modernizarea bazelor sportive;
 • sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;

 VIDEO

Până în anul 2012, prin diferite ministere din cadrul Guvernului României, s-au derulat mai multe programe de dezvoltare ale infrastructurii locale. Începând cu anul 2013, pentru gestionarea unitară a lucrărilor de infrastructură, s-a decis comasarea tuturor obiectivelor de investiţii care vizează infrastructura locală într-un singur program, asigurând astfel o strategie integrată şi unitară de dezvoltare a României, respectând în acelaşi timp şi obligaţiile asumate de ţara noastră faţă de Uniunea Europeană şi instituţiile financiare internaţionale.

Astfel, următoarele programe au fost incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală:

   • Programul privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice – Hotărârea Guvernului nr. 577/1997;
   • Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural – Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;
   • Programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor – Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c);
   • Programul Reabilitare şi modernizare – 10.000 km drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local – Hotărârea Guvernului nr. 530/2010.

Aurică Gazu despre accesul egal la resurse al locuitorilor din județ

Aurică Gazu:  Obiectivul prioritar ale PNDL este finalizarea tuturor obiectivelor finanțate prin alte programe închise în prezent precum și sprijinirea autorităților publice locale în prioritizarea finanțărilor astfel încât România, în integralitatea ei, să devină un spațiu construit eficient, în care toți locuitorii să aibe acces egal la resurse, să beneficieze de creșterea calității vieții și să se faciliteze dezvoltarea comunităților funcție de potențialul acestora și de strategiile de dezvoltare durabilă, pe principii de competitivitate și coeziune teritorială. Programul este dedicat realizării unor obiective de investiții de infrastructură de dimensiuni reduse ca volum care nu îndeplinesc criterii de eligibilitate pe programe cu finanțare europeană sau la care este imperios necesară finalizarea acestora pentru respectarea unor angajamente asumate de România în cadrul Uniunii Europene.

Gestiunea eficientă a fondurilor publice în împlementarea PNDL se realizează prin selectarea proiectelor în urma analizei acestora, încadrarea în standardele de cost, asigurarea cerințelor esențiale de funcționare, tehnice, și de calitate în execuție, în conformitate cu legislația în vigoare. Introducerea la finanțare a unor obiective noi sau în continuare se face de către autoritățile publice locale în conformitate cu strategia proprie de dezvoltare locală, cu fundamentarea nevoii de investiții pentru asigurarea unui cadru armonios de dezvoltare comunității precum și cu respectarea tuturor obligațiilor contractuale față de MLPDA…a spus primarul com Curcani, Aurică Gazu.