Construire Grădiniță în comuna Grădiștea cu fonduri Regio. Anunț de presă

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Construire Grădiniță în comuna Grădiștea cu fonduri Regio. Anunț de presă

Comuna Grădiștea, 18.05.2020

În data de 18 octombrie 2019, la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,  a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Construire grădiniță cu program normal, în sat Grădiștea, comuna Grădiștea, județul Călărași”, cod SMIS: 124715.

Investitia este finanțată din Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Proiectul  are ca obiectiv îmbunătățirea standardului de viață din mediul rural, prin dezvoltarea infrastructurii educaționale, astfel, prin construirea grădiniței cu program normal, 60 de preșcolari vor beneficia de activități educaționale desfășurate într-un cadru optim, în condiții comparabile cu cele din zonele urbane.

Proiectul finantat prin fonduri Regio are o valoare totală de 1.553.699,50 lei, din care 1.283.219,07 lei constituie cheltuieli nerambursabile alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională și 196.257,04 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Durata de implementare a proiectului este de 42 de luni pana la 31 noiembrie 2021.

Persoană de contact din partea beneficiarului este dna Aloman Irene Daiana Florentina, cu următoarele date de contact: telefon 0724962727, fax 0242336164, e-mail irene.aloman@primariagradistea.ro sau primaria@primariagradistea.ro.