Consiliul local Budești a aprobat reorganizarea Primăriei. Unii salariați vor munci acolo unde este nevoie de ei…VIDEO

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consiliul local Budești a aprobat reorganizarea Primăriei. Unii salariați vor munci acolo unde este nevoie de ei…VIDEO

Mulți salariați din Primăria Budești vor efectua activități acolo unde este nevoie de ei, prin relocare. Primarului i s-a aprobat noua Organigramă și un nou Stat de funcții

La ședința de Consiliu local a orașului Budești au participat un număr de 14 consilieri, ea fiind legitim constituită. La începutul ședinței Nae Sinel a prezenat că pe Ordinea de zi a introdus suplimentar 2 proiecte. Un proiect face referire la P.U.G. care trebuie reluat pe SICAP. Al doilea vizează aprobarea unor sume de bani primite de localitate. Astfel, au fost primite 59000 lei au fost primiți de la Finanțe și încă 70000 pentru cofinanțare a proiecte. Consilierii se bucură că pentru proiectele de canalizare, apă, asfaltare ale primarului Nae Sinel există finanțare.

Primul proiect pt aprobarea Organigramei și a Statelor de funcții ale aparatului de specialitate alprimarului oraș Budești a fost supus discuției.
Fosta Primăriță a cerut o explicație a costurilor financiare, dacă se aduc economii și au fost discuții cu persoanele în cauză. Cheltuielile sunt mai mici a spus primarul, Numai la contabilitate 30000 lei lunar la 5-6 posturi, aducerea unei firme private permite plata a jumătate din această sumă. Vom respecta legislația în vigoare, arată el. Refuzul de avizare a dlui secretar este nejustificat, el are viza legală a ANFP. PNL a cerut să se arate de ce se fac economii. Primarul arată că nu are nevoie de șefi de servicii, Budești fiind o localitate săracă ultima din județ…

Primarul se bucură în continuare de larga susținere a consilierilor locali

Secretarul a intervenit citind consilierilor legea 215/2001. El a prezentat un teanc de documente prezentat de serv Taxe și impozite și serv. Administrație publică locală pe care primarul vrea să le desființeze. Apoi în discuție tot el arată că aceste documente sunt incomplete sau sunt multe lipsă de la dosar. El nu găsește Organigrama pe care acei funcționari trebuiau să o anexeze la dosar. Primarul arată că este aprobată de  ANFP și că s-a respectat toată procedura legală. Secretarul spune că nu există. Primarul arată că organigrama este afișată public pe site-ul Primăriei. Primarul arată că ar putea fi posibil ca Organigrama putea dispare din documentația de la dosar, indicând că pot exista astfel de practici motivate de interese… Secretarul face referință despre respectarea regulilor ortografice din documente. Primarul dă replica spunând că la ședința extraordinară nu acestea sunt regulile de respectat, ele fiind valabile pentru ședințele ordinare.

Secretarul a continuat să citească din lege texte lungi care au plictisit pe unii consilieri. Principiul sustenabilității despre care secretarul arată că este încălcat este contrazis motivat de primar cu ineficiența unor funcționari și necesitatea ca aceștia să presteze acolo unde trebuie. Există 30 de posturi vacante la care se alocă 12 miliarde lei vechi spune secretarul…. Primarul, deși este președinte de ședință nu este lăsat să intervină. Secretarul îl acuză că a încălcat principiul transparenței decizionale. Primarul arată că aceasta nu este obligatorie la ședințele extraordinare și că avocatul Primăriei poate indica baza legală respectată de proiectul său pas cu pas. Secretarul arată că lipsește Nota de fundamentare. Primarul arată documentul că există la dosar. Secretarul încearcă să sperie pe consilieri arătând că votul lor poate fi condamnat de Instanță, că pot suferi răspunderi juridice. Secretarul continuă cu citirea legii și citește și o Hotărâre judecătorească definitivă privind pe Nae Valerică, pe care avocatul o demontează arătând că ea nu are legătură cu proiectul actual al primarului nici pe departe. Avocatului i se dă cuvântul și acesta arată că primarul a respectat procedura legală și are toate avizele legale necesare reorganizării Primăriei. El dă citire unei Sentințe judecătorești emisă de Înalta Curte care susține către legalitate proiectul inițiat de primar. Primarul intervine de mai multe ori și arată că mulți salariați nu își justifică salariile, nu își fac treaba. Orașul este sărac iar salariații nu vor fi dați afară ci vor fi relocați, adică vor executa activități acolo unde este nevoie de ei. Utilitatea înființării de noi posturi este justificată de primar care indică problemele rromilor și activități ce se impun în localitate. Prestația avocatului este uluitoare. El insistă asupra progreselor realizate de Primărie în ultimele 6 luni. Secretarul nu vrea să îl lase să vorbească. Scurt și la obiect, el indică legalitatea proiectului care, la un moment dat poate fi stabilită de un judecător. Se discută despre medierea proiectului. Legea este clară. Singurul demers la ANFP a fost îndeplinită cu absolut toate documentele minutul 17.00. Nota de fundamentare, Nota de justificare, Statul de organizare, Referate, Proiectul actului normativ. Ele au fost depuse de 5 luni, studiate și avizate de Autoritatea responsabilă cu reglementarea activității funcționarilor publici. În timpul discuției un consilier local părăsește sala arătând că Ambulanța l-a luat pe tatăl său…. Un coleg de al lui indică aceasta. Președintele de ședință ia act și se constată prin prezența individuală există un număr de 13 consilieri prezenți la lucrări. Se trece la vot. 7 consilieri votează pentru aprobarea proiectului primarului, inclusiv un consilier din partea PNL. Proiectul trece. Secretarul se opune și spune că nu a trecut considerând că la lucrări au fost prezenți 14 persoane. Președintele de ședință face din nou prezența. Rezultat…13 prezenți. Cere să se consemneze rezultatul votului nominal…Secretarul nu poate crede că proiectul a trecut…că 7 consilieri reprezintă mai mult de jumătate din numărul de 13 prezenți. Președintele citește legea respectată prin votul care este declarat legal și proiectul trecut. Minutul 34. VIDEO

Consilierii locali votează ca salariații Primăriei să fie folosiți mai eficient, acolo unde primarul a stabilit…

Primarul Nae Sinel este receptiv la propunerile consilierilor PNL. În fond propunerile lor sunt pentru proiecte utile Comunității, aceleași ca ale primarului…

Se votează favorabil toate proiectele primarului. Sunt stabilite valorile taxelor și impozitelor așa cum a cerut fosta primăriță, actual consilier PNL.Ele nu vor mai fi majorate cu 10% ci rămân la nivelul anului în curs. Proiectul de scutire a platei taxei și impozitelor de către persoanelor fizice a trecut. Pentru persoanele juridice urmează ca primarul să elaboreze la ședința următoare documentația necesară. Nae Sinel este desemnat în unanimitate să reprezinte UAT în Ecosalubris. DJ401C str Independenței aparține de Consiliul Județean. Consilierii au votat în unanimitate ca aceasta să treacă în administrarea Consiliului local.Cel mai vehemenți au fost cei de la PNL care au cerut ca să se realizeze acolo investiții pentru canalizare, le intră apa la oameni în case…Se votează în unanimitate și acest proiect al primarului Nae Sinel.