Consiliul Județean este convocat luni 2 noiembrie. Iată de ce…

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consiliul Județean este convocat luni 2 noiembrie. Iată de ce…

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului Judeţean Călăraşi în şedinţa ordinară

 din data de 02.11.2020

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi,

Având în vedere:

– proiectul ordinii de zi, întocmit de Secretarul General al Judeţului Călăraşi, înregistrat sub nr. 16884/27.10.2020;

– prevederile art. 134 alin. (1), lit. a), (3) lit. a), (5), art. 135 alin. (1) – (3), art. 136 alin. (3), (8), (9), (10) raportate la dispoziţiile art. 182 alin. (4), art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1), (2) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. b), (3) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 179 alin (1) și (2) lit. (a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

         Art. 1. Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 02 Noiembrie 2020, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1.Depunerea jurământului de către consilieri județeni ale căror mandate au fost validate prin încheierea din 23.10.2020 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 1331/116/2020;

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei ______ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Călărași, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 16861/27.10.2020; raportul Serviciului Juridic și Cancelarie Consiliu nr. 16862/27.10.2020;
  2. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului/doamnei ______ în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Călărași,, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 16863/27.10.2020; raportul Serviciului Juridic și Cancelarie Consiliu nr. 16864/27.10.2020;
  3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Călărași pe principalele domenii de activitate, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. nr. 16865/27.10.2020; raportul Serviciului Juridic și Cancelarie Consiliu nr. 16866/27.10.2020;
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC nr. 16881/27.10.2020; raportul Direcției Economice nr. 16882/27.10.2020

              

 

               PREŞEDINTE,                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                                             Aurel PARASCHIV

 

 

 

 

 

Nr. 634

Emisă la Călărași

Astăzi, 27.10.2020