Consiliul Județean Călărași este convocat pentru aprobarea unor proiecte importante

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consiliul Județean Călărași este convocat pentru aprobarea unor proiecte importante

                        Consiliul Judeţean Călăraşi este convocat în şedinţă ordinară, la data de 31 Mai 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, având următoarele proiecte supuse aprobării:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului propriu al Județului Călărași și a situațiilor financiare la 31 decembrie 2016

2.Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 (Flora), tronson 3

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii/concesionării unor suprafețe de teren, proprietate publică a județului Călărași, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

5.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unele unități de cult, pe anul 2017

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general ale obiectivului de investiție ”Reabilitare rețele exterioare de apă și canalizare – Spitalul de Psihiatrie Săpunari, Județul Călărași”, Faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 65/30.03.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului  bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016, in exercitiul bugetar 2017

8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2017

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii fondului de rezerva bugetara prevăzut in bugetul propriu al Judetului Calarasi pe anul 2017

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călărași        

11.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 79/2017 privind aprobarea solicitării de transmitere a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași

 12.Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al Comunei Vâlcelele și administrarea Consiliului Local Vâlcelele în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din administrarea Consiliului Local Vâlcelele în administrarea Consiliului Județean Călărași

14.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public și privat al Județului Călărași, din administrarea Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași în administrarea Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași

15.Proiect de hotărâre pentru admiterea/respingerea plângerii formulate de Compania Artistică Mix Music Show SRL împotriva Hotărârii nr. 23/2017 privind înfiinţarea Centrului de Cultură şi Creaţie Călăraşi, aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 63/30.03.2017 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică şi stabilirea indemnizaţiei acestora

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei Economico – Militare a Județului Călărași

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

21.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, de către Consiliul Județean Călărași, pentru estimările non-profit de interes public județean pe anul 2017

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

24.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanțării proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare și infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014 – 2020

25.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2017 privind desemnarea reprezentanților Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călărași, în vederea participării la activitățile Comisiilor și Grupurilor de lucru din cadrul Adunării Regiunilor Europene

26.Diverse

PREŞEDINTE,                                                                                                                                                                           

  1. Vasile ILIUȚĂ                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                

Urmăriți www.atitudineadincalarasi.ro unde vom prezenta înregistrări video cu discuțiile ce vor avea loc și hotărârile luate