Consilierul PSD Călărași Dinu Florin cere reluarea discuțiilor asupra refacerii infrastructurii distruse prin lucrări de construcție

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consilierul PSD Călărași Dinu Florin cere reluarea discuțiilor asupra refacerii infrastructurii distruse prin lucrări de construcție

Regulamentul privind emiterea ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al mun. Călărași a fost un proiect la care consilierul local PSD, Dinu Florin a lucrat mult împreună cu grupul său. Pe consilieri i-a preocupat starea dezastruoasă a străzilor din municipiu după ce pe acestea se execută lucrări de reparații, de realizare a canalizării, etc. Mai precis sunt indicate gropile din carosabil care creează pericole pentru circulație, distrug autovehiculele și creează pe lângă pagube conducătorilor auto foarte mult disconfort.

Proiectul propus viza stabilirea cadrului organizatoric  necesar derulării în condiții optime a lucrărilor de refacere a domeniului public în urma spargerilor de urgență, a lucrărilor de modernizare, extindere sau înlocuire rețele pe raza mun. Călărași, respectiv:

-condițiile și documentele necesare avizului sau autorizației,
-controlul efectuat de reprezentanții Primăriei,
-sancțiunile aplicate,
-obligațiile celor ce execută lucrări,
-condițiile de refacere a domeniului public sau privat.

Proiectul definea termenii și tehnologiile de refacere a carosabilului și stabilea documentația tehnică, planuri de situație, proiectul de semnalizare a lucrărilor, modalitatea de înștiințare pentru efectuarea lucrărilor – stabilind detaliat documentele ce urmează a fi depuse și mai ales modul de executare a intervențiilor de urgență și altor lucrări.
Cel mai important capitol din proiectul PSD este acela prin care erau stabilite condițiile tehnice de refacere a domeniului public afectat de lucrări, prin care în funcție de natura străzilor afectate, de realizarea lor erau stabilite condițiile de refacere.
Obligațiile deținătorilor sau administratorilor de rețele erau stabilite detaliat inclusiv controlul obligatoriu al reprezentanților Primăriei.

La finalul documentului erau prevăzute limitelecuantumului amenzilor contravenționale pentru neluarea măsurilor impuse sau nerespectarea obligațiilor de către cei ce solicitau autorizarea de lucrări.
Din cauza amenzilor mari prevăzute între 1500 – 2500 lei pentru fiecare faptă, consilierii PNL au refuzat să voteze cu mai multe luni în urmă proiectul în cauză. Nici unul dintre aceștia nu a analizat pagubele pe care an de an li se produc conducătorilor auto obligați la reparații costisitoare…


Interesul Primăriei Călărași pare vizibil doar electoral, anume ca cei ce distrug străzile și nu le readuc la starea inițială să nu fie sancționați. Anul trecut s-a efectuat recepția străzilor pe care s-au efectuat lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare. Obligația constructorilor prevăzută în contract era de aducere a străzilor la starea inițială. În caz contrar Primăria ca beneficiar al lucrărilor urma să rețină din fondul de rulment al firmelor banii pentru refacerea străzilor și să le execute. Nu numai că aceasta n s-a realizat, dar Primăria a contractat pe 12 ani un împrumut bancar păgubitor pentru Instituție din care realizează asfaltarea acolo unde firme au distrus străzile.