Consilierii locali PNL Curcani, procesele din Instanță și dezvoltarea localității…

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consilierii locali PNL Curcani, procesele din Instanță și dezvoltarea localității…

Astăzi 17 septembrie 2021 Instanța din Călărași s-a pronunțat dând câștig de cauză consilierilor locali care își caută de 1 an dreptatea pe căile justiției. Consilierii locali PNL au cerut Instanței de judecată din Călărași să dispună aplicarea prevederilor  HCL 35/ 29.10.2020 și să oblige pe secretarul comunei ca aceasta să fie trimisă Instituției Prefectului – investită a se pronunța privind legalitatea acesteia. Totodată, ca urmare a votului majoritar exprimat se cere investirea ca viceprimar a consilierului local Nica Dorel începând cu 29.10.2020 și delegarea atribuțiunilor de serviciu. Consilierii PNL au cerut prin dosarul 1519/116/2020…plata retroactivă a salariilor viceprimarului Nica Dorel acestea fiind indexate, majorate și reactualizate începând cu 29.10.2020 până la data încadrării viceprimarului Nica Dorel. Consilierul local Nica Dorel a fost ales viceprimar  cu majoritatea consilierilor locali aleși în prima ședință de Consiliu local, declarată de prefect legală. 

Consilieri locali PNL pe scările Judecătoriei Călărași

Astăzi Instanța de fond a admis cererea formulată de reclamantul Nica Dorel împotriva UAT Curcani, secretarului comunei, președintelui de ședință de Consiliu local, și primarului Comunei. Instanța a dispus…Solutia pe scurt: Respinge excepţia prematurităţii ridicată de pârâta UAT Curcani. Admite cererea reclamantului Nica Dorel formulată în contradictoriu cu pârâţii UAT Curcani, Secretarul General al Primăriei Curcani Dayan Ileana , Savu Nicolescu , Instituţia Prefectului jud. Călăraşi şi Primarul Comunei Curcani . Obligă Secretarul General Dayan Ileana şi Preşedintele de şedinţă Nicolescu Savu să înainteze HCL nr. 35/29.10.2020 Instituţiei Prefectului jud. Călăraşi pentru pronunţarea asupra legalităţii acesteia ; Obligă pârâţii UAT Curcani şi Primarul Comunei Curcani la punerea în aplicare a HCL nr. 35/29.10.2020 şi încadrarea reclamantului în funcţia de Viceprimar al Comunei Curcani începând cu data de 29.10.2020 şi delegarea atribuţiilor de sreviciu ; Obligă pârâţii UAT Curcani şi Primarul Comunei Curcani la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul în cepând cu data de 29.109.2020 până la încadrarea efectivă a reclamantului în funcţia de viceprimar. Cu recurs în 15 zile de la comunicare . Cererea de recurs se depune la Tribunalul Călăraşi . Pronunţată azi 17.09.2021 .
Document: Hotarâre  610/2021  17.09.2021.

Imagine de la o ședință de Consiliu când cetățenii au pătruns furioși în sală informați că nu li se vor plăti drepturile

Procesul nu a fost tocmai ușor…Astfel, în motivare consilierul local Nica a arătat cu probe scrise și martori că s-a recunoscut calitatea de consilier a acestuia.Susținut de grupul PNL Curcani, prin autoritatea  prefectului conf. unui ordin de prefect s-a indicat  reaua intenție a secretarului comunei, în condițiile în care ordinul prefectului a fost înregistrat la primăria Curcani, și nu i s-a dat curs. Consilierul Nica a fost votat cu majoritatea consilierilor prezenți într-o ședință legal constituită, respectiv cu votul a 8 din 15 consilieri prezenți…au susținut în apărarea lui Nica consilierii PNL.

 

Consilierii PNL citați de Instanță au susținut că au indicat acesteia despre nerespectarea procedurilor de desfășurare a ședințelor tocmai de secretarul comunei care nu avea dreptul de a conduce ședințele. Situația rezultată în urma divergențelor a fost tragică pentru locuitorii comunei  Curcani. Consilierii PNL nu au votat bugetul local pe anul în curs, nu au participat la ședințe, cerând ca să li se recunoască votul dat în luna octombrie 2020 și respectarea procedurilor de ședință. Totodată ei au arătat că au multe proiecte pentru dezvoltarea localității, dar cer să li se recunoască doar autoritatea și rezultatul votului exprimat.

Consilierul local PNL Curcani, Popa Bogdan

Popa Bogdan, șef grup consilieri locali PNL: Partidul Național Liberal are acum majoritate de 9 din 15 voturi în Consiliul local. Așa au votat cetățenii. Noi le respectăm voința și vom continua dezvoltarea localității noastre. Acțiunea noastră în Instanță a fost aceea de a se respecta legea, votul majorității consilierilor locali aleși de cetățeni. Nu ne opunem progresului. Din contră! Începând cu 1 ianuarie 2022 grupul PNL împreună cu echipa lui Ciprian Pandea va aduce dezvoltarea localității noastre.  Vom demonstra ce se poate face prin proiectul PNRR Anghel Saligny și vom aduce gaze în localitate. Avem deja identificate oportunitățile de finanțare ale localității pentru a realiza trotuare sau alte investiții pe care oamenii le așteaptă de mult. Este vorba de reabilitarea Căminului Cultural, realizarea unui dispensar. Noi, liberalii vrem ca banii publici să fie cheltuiți justificat iar cetățenii să fie consultați pentru a stabili cu ei prioritățile de urmat.

În replică, primarul comunei, Gazu Aurică a acuzat grupul PNL că se opune dezvoltării localității, absența lor și nevotarea favorabilă a proiectelor aflate pe ordinea de zi din mai multe ședințe, aceasta aducând grave deservicii comunei prin lipsa unui buget. Primarul a arătat că localitatea nu poate beneficia de fonduri financiare pentru derularea unor proiecte, pentru plata unor obligații legale sau pentru începerea altor proiecte. Pe masa sa primarul a arătat că stau foarte multe proiecte pentru care nu a putut asigura cofinanțare din lipsa fondurilor financiare. A indicat că de toate întârzierile sunt responsabili consilierii liberali care nu au vrut să voteze bugetul.

Primarul loc. Curcani Gazu Aurică/ PSD

Primar, Aurică Gazu: Avem ambiția de a termina lucrările de canalizare, de extindere a trotuarelor în localitate, de realizare a unui dispensar nou. Cel mai important rămâne proiectul de introducere a gazelor în localitate. Procedurile de absență intenționată de la ședințe a consilierilor liberali, părăsirea nemotivată a sălii de ședință de către aceștia au fost forme de a refuza să voteze bugetul local și dezvoltarea localității noastre. Procesele în care comuna a fost obligată în  Instanță au fost veritabile forme de a bloca activitatea primăriei și m-au împiedicat să îmi onorez  deocamdată unele promisiuni făcute cetățenilor la alegerile locale. Aceasta însă nu mă împiedică pentru ca pe viitor să continui proiectele de dezvoltare ale localității noastre așa cum am demonstrat și până acum…

Instanțele de judecată din Călărași au mai multe dosare în lucru în care sunt părți UAT Curcani, primarul comunei, secretarul, președintele de ședință și Instituția prefectului. Tot astăzi 17 septembrie 2021 Instanța a mai dat câștig de cauză consilierilor locali PNL în dosarul 642/116/2021.  Instanța a admis cererea formulată de reclamanţii Florea Tudor, Pârvu Eugenia, Voicu Teodor, Costache Gheorghe şi de reclamantul ( din cererea conexă ) Prefectul jud. Călăraşi în contradictoriu cu Pârâţii Consiliul Local al Comunei Curcani , Instituţia Primarului Comunei Curcani şi UAT Comuna Curcani . Instanța anulează Hotărârea Consiliului Local al Comunei Curcani nr. 8/23.04.2021 . Cu recurs 15 zile de la comunicare . Cererea de recurs se depune la Tribunalul Călăraşi . Pronunţată azi 17.09.2021 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei .
Document: Hotarâre  611/2021  17.09.2021