De ce au aprobat consilierii locali creșterea tarifelor de salubrizare solicitate de BRAI CATA

8 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru De ce au aprobat consilierii locali creșterea tarifelor de salubrizare solicitate de BRAI CATA

Consilierii locali din mun. Călărași au aprobat cu majoritate în ședința de Consiliu local din 29 martie 2023 Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părţi a serviciului public de salubrizare a municipiului Călăraşi nr. 50742/23.12.2020 pentru activităţile curăţenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi deszăpezire – curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ.

Conform referatului de aprobare, majorarea este motivată de prevederile HG 1447/ 2022  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023 acesta este de 3000 lei față de cel din 2022 de 2550 lei, respectiv cu o creștere de 17,65 %. Creșterea tarifelor pentru salubrizare este aprobată și prin dispozițiile din art 33 din Ordinul ANRSC 640/ 2022 privind activitățile serviciului de salubrizare ce se pot ajusta  cu aprobarea administrației publice locale la solicitarea operatorilor, în baza cererilor de ajustare documentate cu tarifele pe cheltuieli.