Consilierii județeni sunt convocați astăzi 26 oct. ora 12

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consilierii județeni sunt convocați astăzi 26 oct. ora 12

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 26 Octombrie 2021, ora 1200cu următorul proiect al ordinii de zi:

   1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași la 30 septembrie 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16151/14.10.2021, Raportul Direcției Economice nr.16153/14.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

   2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.61/2021 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16385/19.10.2021, Raportul Direcției Economice nr.16386/19.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

   3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021; însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16415/19.10.2021, Raportul Direcției Economice nr.16416/19.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

   4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.160/2021 privind repartizarea, în anul 2021, a unor sume pentru unități de cult din județul Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16250/15.10.2021, Raportul Direcției Economice nr.16252/15.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe și Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

   5.Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Județului Călărași și administrarea Consiliului Județean Călărași în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16246/15.10.2021, Raportul Direcției Economice nr. 16257/15.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;,

   6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii loturilor înscrise în Cărțile Funciare 29805, 31095, 29967 și 29995 ale UAT Călărași, aflate în domeniul public al Județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16420/19.10.2021, Raportul Direcției Economice nr.16421/19.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

   7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 160/2020 privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societăţii Drumuri și Poduri S.A. Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16446/20.10.2021, Raportul Direcției Economice nr.16447/20.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

   8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 26/2021 privind participarea Județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, la depunerea proiectelor „RESTART in Municipiul Călăraşi – Incluziune sociala pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” și  „RESTART in comunitatea Grădiștea – Incluziune sociala pentru copiii proveniţi din Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Călăraşi” însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16202/14.10.2021, Raportul Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe nr.16203/14.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe;

   9.Proiect de hotărâre pentru completarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr.16333/18.10.2021, Raportul Comp.Sănătate nr.16335/18.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport și Comisia Juridică;

   10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 15860/08.10.2021, Raportul Comp.Sănătate nr.15861/ 08.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe și Comisia  Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

   11.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași în Consiliul de administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Călărași pentru anul școlar 2021 – 2022, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16221/14.10.2021, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.16223/ 14.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

   12.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16306/18.10.2021, Raportul Comp.Guvernanță Corporativă și Instituții Publice Subordonate nr.16309/18.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Buget- Finanțe și Comisia  Învățământ, Sănătate, Cultură, Sport;

   13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16182/14.10.2021, Raportul Comp.Resurse Umane nr.16183/14.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia  Juridică;

   14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind aprobarea organizării Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism şi a Regulamentului de funcţionare a acesteia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 16321/18.10.2021, Raportul Direcției de Urbanism nr.16323/18.10.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia de Urbanism;

   15.Diverse.

 

 

               PREŞEDINTE,                                                CONTRASEMNEAZĂ,

  1.   Vasile ILIUȚĂ                          SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                                                                       Aurel PARASCHIV