Consilierii județeni au votat proiectele propuse de Vasile Iliuță. Iată cum…VIDEO

8 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consilierii județeni au votat proiectele propuse de Vasile Iliuță. Iată cum…VIDEO

La data de 31 Octombrie 2019, ora 1200în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, consilierii județeni au fost convocați pentru următorul proiect al ordinei de zi:

            1.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 14616 din 26.08.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 14617 din 26.08.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            2.Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării construcției C2 din cadrul imobilului ”Punct Control Trecere Frontieră România – Bulgaria”, înscris în Cartea Funciară 24917 a UAT Cuza Vodă, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17836 din 21.10.2019, raportul Direcţiei de Urbanism, nr. 17837 din 21.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al Județului Călărași la 30 septembrie 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17615 din 16.10.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 17616 din 16.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            4.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 63/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la 31 decembrie 2018 în exercițiul bugetar 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18103 din 25.10.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 18104 din 25.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18118 din 25.10.2019, raportul Direcţiei Economice, nr. 18119 din 25.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            6.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, pe unități administrativ – teritoriale, pe anul 2019, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18105 din 25.10.2019, raportul Direcției Economice, nr. 18106 din 25.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            7.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Judeţean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17950 din 23.10.2019, raportul DDRRE, nr. 17951 din 23.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Călărași și Instituția Prefectului – Județul Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18008 din 24.10.2019, raportul DDRRE, nr. 18009 din 24.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 18005 din 24.10.2019, raportul Serv. Resurse Umane, nr. 18006 din 24.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

            10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17952 din 23.10.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, nr. 17953 din 23.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Buget-Finanțe;

 

            11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17866 din 22.10.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, nr. 17867 din 22.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            12.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași, însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului: Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, nr. 17010 din 03.10.2019, raportul Comp. Guvernanță Corporativă, nr. 17011 din 03.10.2019, ce va fi transmis spre avizare Comisiei Juridice;

            13.Diverse