Consilierii județeni au votat astăzi favorabil toate proiectele propuse de Vasile Iliuță. VIDEO

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consilierii județeni au votat astăzi favorabil toate proiectele propuse de Vasile Iliuță. VIDEO

Astăzi 21 Februarie 2019, ora 1300, consilierii județeni au fost convocați în sala de şedinţe a CJ din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1.

 

După momentul festiv al intonării Imnului de Stat consilierii au dezbătut următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 260/2018 pentru aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, pentru anul 2019

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 261/2018 privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competența Consiliului Județean Călărași, pentru anul 2019

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții ”Demolare gospodărie de apă, demontare și remontare rețele exterioare, demontare și relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian Călărași, municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 decembrie 1989 nr. 2-4”,Faza –  Documentație de avizare a lucrări de intervenții (DALI)

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Călărași și Comuna Cuza Vodă, Județul Călărași, pentru realizarea unei lucrări de interes public

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Procedurii privind acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Județului Călărași, pentru proiecte din cadrul programelor sportive de utilitate publică, în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași

Ordinea de zi a fost suplimentată cu 3 proiecte privind

– aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași, Asociaţia Română pentru Transparenţă/Transparency International România, Asociaţia Pro Democraţia  şi Societatea Academică din România, privind implementarea Activităţii 5 a proiectului  „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice locale de a furniza servicii în baza principiilor de etică, transparenţă şi integritate”

– asocierea între Județul Călărași și Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, pentru participarea la proiectul „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500″

–  asocierea între Județul Călărași și Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, pentru participarea la proiectul „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 şi DJ 313 tronson Săpunari – limită judeţ Ialomiţa km 28+700 – km 30+500″

De menționat că succesul aprobării tuturor proiectelor propuse de Vasile Iliuță depinde de discutarea acestora inclusiv înainte de ședință cu consilierii PSD.

Discuțiile pot fi și personale pentru cei care au nelămuriri sau posibile neînțelegeri ori alte puncte devedere față de grupul din care mai fac parte. Dacă nu pot fi convinși de utilitatea unor proiecte, consilierii de abțin…