Consilierii județeni au votat astăzi 20.12. 2018 proiecte importante. VIDEO

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Consilierii județeni au votat astăzi 20.12. 2018 proiecte importante. VIDEO

 Consiliul Judeţean Călăraşi a fost convocat în şedinţă ordinară, la data de 20 Decembrie 2018, ora 1300, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului „Centrul de Dezinsecție Fundulea” aflat în domeniul public al județului Călărași

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului „Teren rezervat pentru zonă de agrement Călăraşi” aflat în domeniul public al județului Călărași

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de evidenţă a persoanelor şi stare civilă prestate de către Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Călăraşi, pentru anul 2019

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor, din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2019

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei–cadru privind vânzarea, prin licitaţie publică cu strigare, a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului Călăraşi

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2019, în vederea impunerii veniturilor din activitati independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/2015 privind transmiterea imobilului reprezentând Centrul de Informare şi Cooperare în Afaceri Călăraşi din administrarea Centrului Cultural Judeţean Călăraşi în folosinţa gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România–Bulgaria

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2019

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției preliminate a bugetului propriu al Județului Călărași la 31 Decembrie 2018

10.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 39/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Călăraşi

            11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”INSTALAȚIE DE ILUMINAT NOCTURNĂ SUPRAFAȚĂ TEREN JOC, STADION ION COMȘA AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI”

            12.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare alev  Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași

            13.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 97/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în instituțiile publice de interes judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, care face parte din familia ocupațională ”Administrație” și care nu a beneficiat de prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 140/2017

            14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

            15.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă, stabilirea locurilor de muncă și a categoriilor de personal pentru familia ocupațională de funcții bugetare ”Administrație” din cadrul Muzeului Dunării de Jos Călărași

            16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

            17.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. POMPEI SAMARIAN” Călărași

            18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Autoritatea Națională pentru Drepturilor Copilului și Adopție și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași pentru implementarea proiectului ”TEAM – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” și cofinanțarea acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Umană 2014 – 2020, Ap 4/PI 9.4 (iv)/OS 4.5/4.14

       19.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de transmitere în administrarea Consiliului Județean Călărași a unui imobil proprietate publică a Municipiului Călăraşi

       20.Proiect de hotărâre privind respingerea/admiterea plângerii prealabile formulate de Societatea DANIKA HOLIDAY S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 216/2018

       21.Diverse