CMJ și lansarea campaniei de recrutare a rezerviştilor voluntari pentru anul 2021

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru CMJ și lansarea campaniei de recrutare a rezerviştilor voluntari pentru anul 2021

 

                        ROMÂNIA                                                                         NECLASIFICAT

     MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE                                            Exemplar unic                         

              Centrul Militar Judeţean  Călăraşi                                                                         

29.07.2021                                                                                                                                                                 Nr.A-2050                

               

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În vederea informării cetăţenilor din judeţul Călăraşi, interesaţi de îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, vă rugăm a binevoi să dispuneţi redifuzarea prin intermediului mijlocului de informare în masă pe care îl reprezentaţi, datorită prelungirii până în data de 13.08.2021, a perioadei de înscriere, următorul comunicat din partea Centrului Militar Judeţean Călăraşi:

 

Lansarea campaniei de recrutare a rezerviştilor voluntari pentru anul 2021

 

 

Ministerul Apărării Naţionale organizează, începând cu data de 12 iulie, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.

La prezentarea la centrul militar zonal, judeţean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul, cetăţenii interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcţiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor şi corespondenţa specializărilor dobândite în viaţa civilă cu armele/serviciile şi specialităţile militare. 

Detalii suplimentare pot fi obţinute de la sediul centrelor militare zonale, judeţene sau de sector. Adresele poştale şi datele de contact ale acestora sunt disponibile pe pagina de internet la adresa http://recrutare.mapn.ro/index.php?pagina=Contact sau https://www.mapn.ro/contact/centre_militare/index.php.

 

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere şi vor prezenta următoarele documente:

  • actul de identitate, în original şi în copie;
  • certificatul de naştere, în original şi în copie ;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
  1. acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
  2. permisul de conducere valabil, eliberat de către autorităţile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
  3. livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

*  *  *

Odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

– creşterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;

– creşterea cuantumului indemnizaţiei de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradaţiilor şi a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

– eliminarea obligaţiei privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situaţia nesemnării/ nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviştilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilităţii repartizării în funcţie, fără a mai susţine probele de selecţie, a rezerviştilor proveniţi din cadre militare în activitate şi soldaţi/gradaţi profesionişti, în primul an de la trecerea în rezervă.

 

Menţionăm că înscrierile şi depunerea dosarelor de candidaţi pentru această categorie de personal va fi până la data de 13.08.2021, la sediul Centrului militar judeţean Călăraşi (mun. Călăraşi, str. Muşeţelului, nr. 10, bloc J-24, jud. Călăraşi) de luni până vineri între orele 08.00-16.00, telefon 0242/331949, 0242/331569. Vă mulţumim!

 

 

            p/Comandantul Centrului Militar Judeţean Călăraşi

            Şeful de stat major

            Maior //Ovidiu- Marian LUPAŞCU//

 

 

 

 

 

                                                                             ÎNTOCMIT

                                                                                                         Plt.//Laurenţiu BRATU//