Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Călărași își prezintă activitatea

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Călărași își prezintă activitatea
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, din subordinea Direcției de Asistență Socială Călărași, oferă, în mod gratuit, servicii de recuperare/reabilitare unui număr de 21 de beneficiari.
Serviciul social este destinat doar persoanelor adulte care dețin certificat de încadrare în grad de handicap.
Capacitatea centrului este, conform licenței de funcționare, de 20 de beneficiari. Numărul beneficiarilor poate crește doar în cazul în care un beneficiar al Centrului de Zi pentru Copiii cu Dizabilități împlinește 18 ani, în vederea asigurării continuității serviciilor sociale.
Contractul de acordare a serviciilor sociale se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act adițional, doar în situațiile în care în perioada contractuală au fost atinse obiectivele stabilite de echipa multidisciplinară.
Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități oferă următoarele tipuri de servicii:
• recuperare/reabilitare funcțională: artterapie, kinetoterapie, terapie ocupațională, terapie prin masaj;
• consiliere părinți („Școala pentru părinți”);
• consiliere psihologică;
• dezvoltarea abilităților lucrative;
• dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;
• informare și consiliere socială;
• integrare și participare socială.
Programul de funcționare este următorul:
• luni-joi : 08:00-16:30;
• vineri: 08:00-14:00.
Actele necesare înscrierii în Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități sunt următoarele:
• cererea de înscriere, adresată primarului municipiului Călărași, formulată de către beneficiar/reprezentant legal, care se depune la sediul Centrului din str. Prel. Bucureşti, nr. 10 sau la sediul Direcției de Asistență Socială Călărași;
• copie a certificatului de naştere și copie a C.I. a persoanei cu handicap;
• copie a certificatului şi a hotărârii de încadrare în grad de handicap, valabil la data depunerii cererii de înscriere, precum şi copie după toate anexele atașate acestuia;
• copie a actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal (după caz);
• copie a certificatului de căsătorie (după caz);
• hotărâre judecătorească de punere sub interdicție (după caz);
• adeverinţă de la medicul de familie, din care să reiasă istoricul bolilor, vaccinările şi avizul epidemiologic;
• adeverință de la medicul specialist, prin care se recomandă kinetoterapie (în cazul în care nu este trecut în Planul de Recuperare atașat Certificatului de încadrare în grad de handicap), precum și un plan de exerciții eliberat de medicul specialist sau balneofizioterapeut;
• copie a atestatului maternal şi copie a dispoziției sau sentinţei prin care se încredințează tânărul (după caz).
Înscrierea potențialilor beneficiari se face pe tot parcursul anului calendaristic, în limita locurilor disponibile, respectându-se ordinea depunerii cererilor.
În cazul îndeplinirii condițiilor de admitere și constatării indisponibilității locurilor, cererea este înscrisă pe lista de așteptare, iar la eliberarea unui loc procedura de admitere este reluată.