Călărași. Primarul Marius Dulce dă în folosință 319 locuri de parcare. Vrei loc de parcare? Iată condițiile…

2 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași. Primarul Marius Dulce dă în folosință 319 locuri de parcare. Vrei loc de parcare? Iată condițiile…

Anunţ privind depunere cerere, în perioada 1-15 septembrie, pentru licitarea / atribuirea unui loc de parcare de domiciliu

Primăria Municipiului Călăraşi vă informează că în perioada 1 – 15 septembrie 2021 posesorii de autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv şi cel mult 8+1 locuri, cu exceptia autovehiculelor ale căror dimensiuni sunt mai mari de 2,5 x 5m (12,5 mp), pot depune la registratura Primăriei municipiului Călăraşi cerere pentru licitarea/atribuirea unui loc de parcare de domiciliu, pentru următoarele parcări:

B-dul 1 Mai, bl. A10 sc. 1 şi bl. A11 sc. D = 9 locuri;

B-dul 1 Mai, bl. A11, bl. A12, bl. A17 şi bl. A16 sc. 2 = 29 locuri;

Str. Flacăra – Progresului, bl. Agneza = 14 locuri;

Str. Năvodari, bl. F11 şi F5 sc. C = 25 locuri;

Str. Năvodari, bl. F8 sc. A şi sc. B = 7 locuri;

Str. Ştirbei Vodă, bl. M1 şi bl. M4 = 46 locuri;

Str. Ştirbei Vodă, bl. M16, bl. M17 şi bl. M18 = 48 locuri;

Str. Zăvoiului, bl. i15, bl. i16 şi bl. i17 = 17 locuri;

Str. Zăvoiului, bl. i18, bl. i19 şi bl. i20 = 41 locuri;

Str. Borcea, bl. L20 şi bl. L21 = 38 locuri;

Str. Bărăganului, bl. L32 = 15 locuri;

Str.Parcului, bl. L33, bl. L34 şi bl. L35 = 23 locuri;

Str. Bărăganului, bl. L40, bl. L41, bl. L43 şi bl. L44 = 33 Locuri;

Str. Sulfinei, bl.H6 sc. B, bl. H7, bl. H8 şi bl H9 sc. A = 54 locuri;

Str. Zefirului, bl. H7 sc. B şi bl. H8 sc. B = 9 locuri;

Str. Zefirului, bl. H5 = 12 locuri;

Str. Zefirului, bl. H5 sc. A = 6 locuri;

Str. Prel. Bucureşti, bl. N1, bl. N2, bl. N10 sc.2 şi sc. 3, bl. N11 sc. 1 şi sc. 2, bl. N12 sc. 3 = 83 locuri

Documente necesare pentru persoane fizice:

 • Documente privind domiciliul/reşedinţa: copie BI/CI;
 • Certificat de căsătorie pentru cazurile în care într-un apartament locuiesc mai multe familii şi se solicită câte un loc de parcare de familie – copie;
 • Certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie;
 • Certificat fiscal pe numele solicitantului – fără datorii la bugetul local;
 • Documente privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului: contract de comodat în formă autentică, adeverinţa din care să rezulte că persoană juridică ce are calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord că persoană fizică angajată a societăţii sau administratorul acesteia are dreptul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.
 • Certificat de încadrare într-o grupă de handicap, dovadă că este veteran de război sau beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990 (dacă e cazul);
 • Declaraţie pe propria răspundere că deţine/nu deţine un alt loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima / a doua /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în cerere.

Documente necesare pentru persoane juridice:

 • Certificat de înregistrare al societăţii – copie;
 • Certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului deţinut în proprietate/utilizare/folosinţă – dovadă că are Inspecţia Tehnică Periodică valabilă – copie şi original pentru conformitate;
 • Certificat fiscal – fără datorii la bugetul local;
 • Contract de comodat în formă autentică privind dreptul de folosinţă/utilizare al autovehiculului (după caz);
 • Declaraţie pe propia răspundere că deţine/nu deţine un alt loc de parcare de domiciliu, deţine/nu deţine garaj auto pe domeniul public al Municipiului Călăraşi, este prima / a doua /…….. /, solicitare pentru adresa menţionată în cerere;
 • Împuternicirea, însoţită de BI/CI, a persoanei desemnate să depună documentele în numele societăţii.

 

Preşedinte comisie,

           Iane Scarlat