Călărași. Ședinţă extraordinară a Consiliului local joi, 08.02.2024, ora 16.30

5 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași. Ședinţă extraordinară a Consiliului local joi, 08.02.2024, ora 16.30

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă extraordinară, joi, 08.02.2024, ora 16.30, care se va desfăşura în sala de şedinţe a Consiliului Local şi prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS, cu următoarea ordine de zi:  

                        

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 5.132.649,88 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023, în exercițiul bugetar 2024, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 şi estimările pentru anii 2025-2027.

 

Primar,

Marius Grigore DULCE