Călărași: Primarul Marius Dulce îi convoacă pe consilieri luni 12.04 orele 16.30. Iată pentru ce…

4 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași: Primarul Marius Dulce îi convoacă pe consilieri luni 12.04 orele 16.30. Iată pentru ce…

 Primarul Municipiului Călăraşi,

           În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

 

                                              DISPUNE:

 

         Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, luni, 12.04.2021, ora 16.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

  

  1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 4.072.796 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călăraşi rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2020, în exerciţiul bugetar 2021, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024.

 

 

 

                                                         Primar,

Dulce Marius Grigore