Călărași: Primarul Dulce a verificat stadiul lucrărilor de reabilitare la Clubul Pescarilor

11 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași: Primarul Dulce a verificat stadiul lucrărilor de reabilitare la Clubul Pescarilor

Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, s-a aflat zilele acestea pe teren, inspectând stadiul lucrărilor de reabilitare la Clubul Pescarilor, clădire situată în Parcul Central şi cunoscută de călărăşeni sub denumirea de „acvariu”. 

Marius Dulce: M-am întâlnit zilele acestea pe şantier şi cu constructorul şi sperăm să finalizăm această investiţie conform graficului. Lucrările sunt executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie precum şi a legislaţiei privind calitatea în construcţii pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător. Reabilitarea acestei clădiri care va găzdui Clubul Pescarilor, obiectiv finanţat din fonduri europene, reprezintă o prioritate pentru noi şi prin prisma faptului că aceste lucrări ar trebui finalizate până la jumătatea lunii mai, aşa cum rezultă din contractul de finanţare.

Pentru supravegherea lucrărilor au fost contractate servicii de dirigenţie de şantier. Execuţia lucrărilor este verificată de Inspectoratul de Stat în Construcţii conform etapelor indicate în PT.” Primăria Municipiului Călăraşi implementează proiectul cu titlul “PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CLUB AL PESCARILOR DUNĂRENI DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI”, finanţat din Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020; Prioritatea 4 a UE – O ocupare a forţei de muncă şi o coeziune teritorială sporită, Măsura 2.1 – Promovarea şi valorificarea produselor şi activităţilor specifice zonei.

Valoarea totală a proiectului 253 / 13.05.2019 este de 1.622.249,66 lei (aprox. 340.000 euro), durata de implementare fiind de 24 de luni. Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este
de 200.000 Euro (883.212,80 lei) inclusiv TVA, suma de care acest proiect beneficiază în totalitate şi, întrucât valoarea lucrărilor propuse şi a dotărilor obiectivului de investiţii este mai mare decât cea care se finanţează, Municipiului Călăraşi a adăugat contribuţia proprie în sumă de 739.036,86 lei. Lucrările de reabilitare a clădirii au demarat pe 29 iunie 2020 având ca termen de finalizare data de 13 mai 2021. Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea durabilă a zonei pescăreşti, prin asigurarea condiţiilor pentru creşterea bunăstării şi coeziunii sociale şi de respectare a mediului, în Municipiul Călăraşi; De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor măsurii de finanțare şi Strategiei de dezvoltare locală a Asociaţiei Grup Local de Pescuit (FLAG) DUNĂREA CĂLĂRĂŞEANĂ care contribuie la dezvoltarea locală a comunității pescărești, în scopul orientării lor inclusiv în accesarea finanțărilor nerambursabile. Proiectul va crea condiţii propice organizării şi desfăşurării de întâlniri ale pescarilor, de promovare a tradiţiei zonale a pescuitului, de diseminare a informaţiilor specifice, etc. Obiectivul specific este înfiinţarea Clubului pescăresc prin realizarea investiţiei vizate şi transformarea obiectivului de investiţii existent într-un loc de referinţă în comunitatea pescarilor dunăreni din municipiul Călăraşi, în care aceştia vor putea socializa în desfăşurarea diverselor activităţi specifice, fiind în acelaşi timp şi un loc de recreere.

În sensul atingerii obiectivelor, proiectul va stimula comunităţile pescarilor călărăşeni pentru dezvoltarea durabilă a zonei, acţionând asupra stopării declinului din acest sector, prin
înfiinţarea, la standarde actuale, a unui club pescăresc în care se vor desfăşura: activităţi de educaţie privind protecţia mediului şi promovare a patrimoniului local; de susţinere a
programelor socio-culturale pentru valorificarea tradiţiilor populare în spiritul autenticităţii, cu accent pe domeniul pescuitului; instruiri în domeniu; organizarea de sesiuni de informare care vizează dezvoltarea zonei pescăreşti prin accesarea de fonduri destinate desfăşurării activităţilor specifice; responsabilizarea comunităţii pescăreşti privind transmiterea meşteşugului către noua generaţie.

Privind activitatea de acvacultură se vor organiza expuneri care să susţină exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii, a biodiversităţii şi care să nu pună în pericol rezerva piscicolă din zonă, pe termen mediu şi lung. Ţinând cont de vecinătatea cu Bulgaria, un deziderat comun în dezvoltarea zonei pescăreşti îl reprezintă conservarea valorii resuselor naturale prin  exploatarea prudentă şi protecţia mediului înconjurător. Proiectul continuă iniţiativele anterioare desfăşurate pe această linie de Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Călăraşi, în care a avut parteneri sau colaboratori, alte instituţii interesate din domeniu – AJVPS, APM, ISU, AMPA, reprezentanţi ai altor FLAG-uri dunărene, asociaţii pescăreşti locale, societăţi comerciale cu specific pescăresc, USAMV Bucureşti Filiala Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi.