Călărași. ITM ia măsuri de remediere a altor neconformități. Iată unde…

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași. ITM ia măsuri de remediere a altor neconformități. Iată unde…

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În cadrul acţiunii de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora, la nivelul judeţului Călăraşi au fost alese 18 unităţi din domeniile de activitate: silvicultură si exploatări forestiere, alte activităţi extractive (extracţia pietrei, nisipului, argilei, sării, turbei, mineralelor etc.), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, industria construcţiilor metalice, fabricarea de mobilă, comerţ cu ridicata si amănuntul, depozitare si activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de postă si curierat, care au fost monitorizate pe parcursul anului 2021.

Întreprinderile selectate au fost informate, îndrumate, monitorizate şi controlate în vederea eliminării deficienţelor identificate de către inspectorii de muncă şi îmbunătăţirii stării de securitate şi sănătate în muncă.

Inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuat vizite de lucru la cele 18 societăţi selectate, în cadrul cărora, de comun acord cu conducerea unităţilor au fost identificate grupurile de lucrători, care au completat chestionare de evaluare a gradului de conştientizare a condiţiilor de muncă şi a riscurilor la locul de muncă. Aceste chestionare au fost anonime.

În urma analizării chestionarele completate au fost efectuate vizite de inspecţie la unităţile selectate în vederea controlării modului cum sunt respectate cerinţele legale de SSM impuse la locurile de muncă.

Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri de remediere, astfel încât să se realizeze un mediu de muncă sigur şi sănătos tuturor lucrătorilor, mai ales prin asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase şi prin promovarea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale. Dintre neconformităţile constatate menţionăm:

– la întocmirea tematicii privind instruirea periodică nu s-a ţinut seama de toate activităţile specifice locului de muncă ( ex. manipulare, depozitare mărfuri, etc.).

– societatea nu a afişat în incinta secţiei in locuri vizibile regulile obligatorii de infectare /răspândire a virusului SARS CoV 2.

– instrucţiunilor proprii întocmite de angajator nu cuprind reglementări SSM pentru utilizarea transpaletei manuale.

– societatea nu a prezentat un document cu verificările periodice a tuturor EM din dotare.

La finalizarea campaniei, la nivelul ITM Călăraşi a fost întocmit un raport în care a fost prezentat impactul măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în cadrul controalelor efectuate, asupra persoanelor chestionate şi stabilindu-se impactul avut şi gradul de conştientizare asupra condiţiilor de muncă.

 

Inspector Şef

Ionel STAN