Călărași: Consiliul local va analiza majorarea tarifelor la salubrizarea publică. Iată de ce…

4 săptămâni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași: Consiliul local va analiza majorarea tarifelor la salubrizarea publică. Iată de ce…

Pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu local al mun. Călărași din 25 martie 2021, primarul Marius Dulce a introdus la pct.2 Proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente serviciului de salubrizare prestat în baza Contractului de delegare a gestiunii unei părţi a serviciului public de salubrizare a municipiului Călăraşi nr. 50742/23.12.2020, respectiv pentru activităţile Curăţenie căi publice – măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi Deszăpezire – curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ.

În referatul cu expunerea de motive sunt indicate prevederile legale și se arată că acestea trebuie respectate prin introducerea tarifelor de prelucrare a deșeurilor prin introducerea contribuției pentru economie circulară pentru deșeurile ce urmează a fi eliminate prin depozitare. Totodată trebuie respectată legislația privind regimul deșeurilor, gestionare a ambalajelor. Valoarea contribuției la Fondul de mediu este de 80 lei/ tonă. începând cu 2020. Începând însă cu acest an de la 13.-1 2021 s-a modificat salariul minim  pe economie garantat în plată de la 2080 la 2300 lunar, aceasta fiind valoarea salariului minim brut pe economie. Totodată s-a modificat cuantumul contribuției ANRSC de la 0,12% la 0,20%