Călărași. Consilierii locali sunt convocați de urgență pt. a aproba investițiile din Măgureni și str. București…

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Călărași. Consilierii locali sunt convocați de urgență pt. a aproba investițiile din Măgureni și str. București…

Primarul Municipiului Călăraşi,
În temeiul art. 133, alin. 2, 134, alin. 1, lit. a, alin. 4 şi art. 196, alin. 1, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Articol unic: Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţa extraordinară, convocată de îndată, vineri, 05.11.2021, ora 12.00, care se va desfăşura prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/ SMS cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare strada Independenţei, tronson str. Dobrogei – strada Păcii”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare străzi adiacente străzilor Bucureşti şi Prelungirea Bucureşti din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”.

Primar,
Dulce Marius Grigore