C.M.J. organizează, începând cu data de 22.05.2023, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru rezerviști voluntari în Armata României

12 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru C.M.J. organizează, începând cu data de 22.05.2023, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru rezerviști voluntari în Armata României

COMUNICAT DE PRESĂ

      Ministerul Apărării Naţionale organizează, începând cu data de 22.05.2023, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele aproximativ 2200 de locuri disponibile de ofițeri, maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi, cu vârsta cuprinsă între 18 și 51 de ani (cetățenii fără pregătire militară)

La prezentarea în cadrul Centrului militar judeţean Călărași, cetăţenii interesaţi vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcţiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor şi corespondenţa specializărilor dobândite în viaţa civilă cu armele/serviciile şi specialităţile militare. 

Detalii suplimentare pot fi obţinute  la sediul Centrului militar județean Călărași.

                                                                        * * *

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere şi vor prezenta următoarele documente:

  • actul de identitate, în original şi în copie;
  • certificatul de naştere, în original şi în copie ;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
  1. acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
  2. permisul de conducere valabil, eliberat de către autorităţile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
  3. livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

                                                                        *  *  *

Odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:

– creşterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;

– creşterea cuantumului indemnizaţiei de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradaţiilor şi a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;

– eliminarea obligaţiei privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situaţia nesemnării/ nefinalizării contractului;

– eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviştilor voluntari în străinătate;

– crearea posibilităţii repartizării în funcţie, fără a mai susţine probele de selecţie, a rezerviştilor proveniţi din cadre militare în activitate şi soldaţi/gradaţi profesionişti, în primul an de la trecerea în rezervă.

Menţionăm că înscrierile şi depunerea dosarelor de candidaţi pentru această categorie de personal va fi până la data de 30.06.2023, la sediul Centrului militar judeţean Călăraşi (mun. Călăraşi, str. Muşeţelului, nr. 10, bloc J-24, jud. Călăraşi) de luni până vineri între orele 08.00-16.00, telefon 0242/331949, 0242/331569. Vă mulţumim!

 

      Ministerul Apărării Naţionale organizează, începând cu data de 25.05.2023, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să devină cadre militare în activitate (ofițeri și subofițeri) prin parcurgerea cursurilor de formare a Ofițerilor/Subofițerilor în activitate.

Cetățenii trebuie să aibă vârsta între 18 și 45 de ani și să fie absolvenți ai învățământului postliceal sau universitar de specialitate, cu vechime de minim 1 an în domeniul studiilor cerute.

Foto:  pagina de FACEBOOK  a Centrului militar judeţean Călăraşi.