C.J. și Inspectoratul Școlar Județean Călărași continuă lucrurile bune pentru comunitate. Se înființează Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași. VIDEO

6 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru C.J. și Inspectoratul Școlar Județean Călărași continuă lucrurile bune pentru comunitate. Se înființează Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași. VIDEO

Azi 12 decembrie 2017 consilierii județeni au aprobat solicitarea de transmitere a imobilului, în care a funcţionat Colegiul Național “Barbu Știrbei” Călărași, în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru funcționarea unei noi Instituții de învățământ: Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Călăraşi. Începând cu anul şcolar 2018-2019 aceasta va funcţiona în locaţie nouă, pe strada Eroilor, nr. 36 (  în locul Colegiului Naţional “Stirbei Vodă”  Călăraşi), într-un spaţiu care asigură funcţionarea legală şi desfăşurarea eficientă a activităţilor de predare – învăţare şi a terapiilor specifice şi de compensare din învăţământul special – preşcolar, primar, gimnazial.

Director adjunct, profesor Petcu DorinaŞcoala Gimnazială Specială nr.1 Călăraşi îsi propune să asigure pentru tinerii cu deficienţă mintală servicii de asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie, o educatie si o instruire de înaltă calitate profesională, contribuind la formarea unor deprinderi adaptative la viaţa cotidiană. Serviciile oferite de scoală au la bază calitatea, responsabilitatea, egalitatea şanselor pentru toti participantii în procesul educativ prin ameliorarea calitativă a proceselor de învaţare –predare – evaluare, în căutarea soluţiilor creative pentru asigurarea unui învăţământ centrat pe elev si deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vietii.

În anul şcolar 2017-2018 Şcoala Gimnazială Specială nr.1 Călăraşi cuprinde următoarele forme de învăţământ, reuneşte grupe şi clase din învăţământul special integrat, însumând un număr de 100 copii/tineri.

  1. învăţământ preşcolar – 4 grupe
  2. b)     învăţământ cu frecvenţă (clasele I-X); deficienşe grave/associate -9 clase
  3. c)     învăţământ cu frecvenţă clasele 1-VIII; deficienşe uşoare/ moderate -2 clase
  4. d)    învăţământ la domiciliu.

La nivelul judetului  există un număr mult mai mare de copii care au Certificat de Orientară Şcolară şi Profesională, de aceea ca şi obiectiv, ne propunem amenajarea şi asigurarea cazării elevilor navetişti şi înscrierea tututor elevilor care solicită şi au recomandarea pentru învăţământ special.

Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare ale copiilor, prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării/recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor, dificultăţilor de învăţare, astfel în completarea activităţilor de predare –învăţare au loc terapiile educaţionale complexe şi integrate şi terapiile specific şi de compensare a deficienţei (logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoză).

Necesarul încadrărilor cuprinde 48 norme : catedre de educaţie specială, profesori psihopedagogi, profesori educatori/învăţători , 1 director, 37 posturi personal didactic şi 10 posturi personal nedidactic şi auxiliar.

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi  responsabil pentru coordonarea activităţii din învăţământul special şi special integrat  este doamna inspector Magearu Nicoleta Corina, cu norma 0,50.

Spaţiile  necesare desfaşurării activităţilor educatice sunt: 15 Săli de clasă-  ( 35 mp)

Cabinete terapii specifice şi de recuperare (terapia tulburărilor de limbaj şi psihodiagnoză) (20mp)  – 6 spaţii

Sală de sport (kinetoterapie)- 1, Sală activităţi preprofesionalizare (atelier)-1

Sală de sport-1, Secretariat- 1,  Cancelarie- 1, Cabinet director-1, Cabinet medical -1

Sală depozitare lapte şi corn- 1.

Vom informa cu activitățile și acțiunile întreprinse de CJ și Inspectoratul Școlar Județean Călărași pentru dezvoltarea Învățământului în județul nostru.

Citiți www.atitudineadincalarasi.ro