Președintele Vasile Iliuță îi convoacă pe consilierii județeni. Iată Ordinea de zi…

o lună ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Președintele Vasile Iliuță îi convoacă pe consilierii județeni. Iată Ordinea de zi…

Consiliul  Judeţean  Călăraşi, convoacă în şedinţă extraordinară, la data de 13 Mai 2021, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi :

 

1.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al Județului Călărași, din folosința gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România – Bulgaria, în administrarea Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7920/11.05.2021 și Raportul Direcției Economice, nr. 7921/11.05.2021 ;

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 120/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călărași” și a cheltuielilor legate de acesta, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8012/12.05.2021 și Raportul DDRRE, nr. 8018/12.05.2021

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 87.000.000 lei, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8010/12.05.2021 și Raportul Direcției Economice, nr. 8011/12.05.2021 ;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Judeţul Călăraşi și Municipiul Călărași în vederea realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale cu îmbrăcăminți bituminoase ușoare Varianta Nord  (Centura Călărași), – în lungime totală de 2,864 km”, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7115/26.04.2021 și Raportul DDRRE, nr. 7116/26.04.2021

 

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

                        (2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

 

      PREŞEDINTE,                                                    CONTRASEMNEAZĂ,        

  1.    Vasile ILIUȚĂ                               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,

                                                                                             Aurel PARASCHIV

 

 

 

                                                                                                        

Nr. 323

Emisă la Călăraşi

Astăzi, 12.05.2021

Întocmit/redactat, Deliu Vetuța