C.J. aprobă alte proiecte aflate pe ordinea de zi. VIDEO

2 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru C.J. aprobă alte proiecte aflate pe ordinea de zi. VIDEO

Consiliul  Judeţean  Călăraşi convocat în şedinţă extraordinară, la data de 01 Octombrie 2018, ora 1300, în   sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, a aprobat  următoarele proiecte de pe  ordinea de zi :

 

               1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual județean pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, valabil pe anul 2018

               2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

               3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2018

               4.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 99/2018 privind aprobarea documentației şi indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”CORP NOU DS+P+5E ÎN INCINTA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ DR. POMPEI SAMARIAN CĂLĂRAŞI”, Faza – Studiu de Fezabilitate

               5.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții C.N.I S.A, a amplasamentului str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1918, Nr. 2-4 Municipiul Călărași, Județul Călărași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian Călărași”

               6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi a imobilului cu Nr. cadastral 29806, aflat în domeniul public al județului Călărași (Cazarma 346)