Budești. Finanțarea proiectelor, o preocupare permanentă a primarului Mihai Ilie

6 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Budești. Finanțarea proiectelor, o preocupare permanentă a primarului Mihai Ilie

Diversitatea proiectelor primarului Ilie Mihai te impresionează. Orașul are un centru modern, străzile unde apa intra în case sunt pietruite sau asfaltate. Școlile sunt reabilitate sau în curs de reabilitare, au terenuri noi de sport și o bibliotecă. Se construiește o piață nouă. Toată atenția primarului Ilie Mihai se îndreaptă pentru asfaltarea localităților. Aceasta însă nu se poate efectua până nu se termină lucrările la rețeaua de apă și canalizare unde a atras sume mari. 

La sfârșitul lunii august a fost semnat contractul de finanțare, pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, în satul Gruiu, component al UAT Budești. Suma atrasă de la bugetul național este de 5.366.937 lei, în vreme ce partea de contribuție locală se ridică la valoare de 899.191 lei. Beneficiarii sunt cei 779 locuitori ai satului Gruiu, iar investiția este atrasă în urma unui proiect accesat, de administrația publică locală, prin Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Printr-un proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, a fost semnat și contractul de finanțare, între UAT Budești și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satul component Buciumeni. Investiția are o valoare totală estimată de 5.695.846 lei, cu o parte de contribuție locală de 328.909 lei. Pentru satul Aprozi, suma atrasă, pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și amenajare stație cu puțuri forate, este de 7.894.532 lei, în vreme ce valoarea totală a investiției este de 8.239.429 lei, însemnând o contribuție de la bugetul local de 344.897 lei.

 

UAT Budești, a atras 18.628.406 lei  pentru înființarea sistemelor de alimentare cu apă, în cele 3 sate componente, Aprozi, Buciumeni și Gruiu, însumând 2.485 locuitori, în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, derulat prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Pentru reabilitarea și asfaltarea de străzi de interes local, s-a atras suma de numai 804.661 lei.

S-au realizat investiții, din bugetul propriu, în sumă de 6.078.000 lei, structurate astfel:  înființare parc în oraș;  construire sală sport, documentație tehnică;  înființare parc în incinta școlii;  servicii culturale;  alte cheltuieli de investiții;  consultanță proiect mobilier școlar;  reabilitare Școala Aprozi;  reabilitare Școala Gruiu;  cofinanțare POCU,  servicii de dezvoltare publică și locuințe;  cofinanțare pentru apă potabilă în satele Aprozi, Buciumeni și Gruiu;  cofinanțare proiect Modernizarea sistemului de iluminat public;  construcție hală agroalimentară;  reabilitare și modernizare trotuar Ostrov – Cale București și Lunca Dâmboviței – Ștefan cel Mare;  înființare parc fotovoltaic;  întocmire documentație pentru actualizarea planului urbanistic general;   elaborare plan urbanistic zonal – construire ansamblu de locuințe;  pistă pentru biciclete, documentație tehnică;  reabilitare și modernizare trotuare și parcări, strada Independenței;  canalizare, cofinanțare pentru satele Buciumeni și Gruiu;  reabilitare drum, asfaltare DC 65 Gruiu – Buciumeni;  cofinanțare asfaltări străzi Budești și Gruiu;  asfaltare drumuri de interes local: strada Nichita Stănescu (Gruiu) și străzile Castanilor, Dumbravei, Agricultorilor, Trandafirilor, Păcii și Nicolae Bălcescu (Budești).

În prezent sunt începute procedurile pentru implementarea proiectelor accesate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu fonduri europene, astfel:  renovarea energetică a Școlii Gimnaziale Gheorghe Manu, cu o valoare a proiectului de 4.468.089 lei;  renovarea energetică a Grădiniței Budești, cu o valoare a proiectului de 333.480 lei;  renovarea energetică a secției TBC din cadrul Spitalului Orășenesc Budești, cu o valoare a proiectului de 1.631.573 lei;  renovarea energetică a Grădiniței Aprozi, cu o valoare a proiectului de 229.399 lei;  renovarea energetică a secției Interne din din cadrul Spitalului Orășenesc Budești, cu o valoare a proiectului de 1.110.913 lei.