Budești. DC 65 Gruiu – Buciumeni se asfaltează de către Asfalterra Beta Construct. Ilie Mihai se ține de cuvânt. VIDEO

1 an ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Budești. DC 65 Gruiu – Buciumeni se asfaltează de către Asfalterra Beta Construct. Ilie Mihai se ține de cuvânt. VIDEO

ORASUL BUDESTI (PRIMARIA ORAS BUDESTI) achizitioneaza Proiectare si execuție lucrări ”REABILITARE DRUM – ASFALTARE DC 65 GRUIU – BUCIUMENI”

 VIDEO 2020

Proiectare si execuție lucrări ”REABILITARE DRUM – ASFALTARE DC 65 GRUIU – BUCIUMENI” Principalele lucrari necesare a fi executate pe drumul din prezentul proiect sunt: – Lucrari de defrisare mecanica a platformei drumului – Lucrari de sapatura pentru executia platformelor de incrucisare – Nivelarea si compactarea patului drumului in platformele de incrucisare – Scarificarea si reprofilarea impietruirii existente – Realizarea podetului tubular DN600 mm – Realizarea rigolelor din pamant – Realizarea rigolei carosabile – Asternerea stratului de balast pe zona platformelor de incrucisare – Asternerea stratului de piatra sparta de 12 cm, respectiv de 20 cm – Amorsarea suprafetelor – Asternerea stratului de uzura din BA 16 rul 50/70 de 5 cm – Realizarea acostamentelor impietruite – Executie marcaje si montare indicatoare rutiere Sistem rutier proiectat: – Strat de uzura din BA 16 rul 50/70 – 5 cm – Strat de piatra sparta – 12 cm – Sistem rutier existent din material pietros cu grosime intre 33 si 35 cm Sistem rutier proiectat pentru platforme de incrucisare: – Strat de uzura din BA 16 rul 50/70 – 5 cm – Strat de piatra sparta – 20 cm – Strat de balast de 20 cm Avand in vedere devizul general intocmit, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de 949.950,00 lei fara TVA si cuprinde: CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică – 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – 3.200,00 lei – 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 13.500,00 lei – 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 1.000,00 lei CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază – 4.1 – Construcţii şi instalaţii – 932.250,00 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

Beneficiar: ORAS BUDESTI, SAT BUCIUMENI, JUDETUL CALARASI
Descriere: Prin implementarea acestui proiect, ORASUL BUDESTI, doreste modernizarea unui drum de acces ce face legatura intre localitatea GRUIU si localitatea BUCIUMENI. Solutiile proiectate sunt in conformitate cu solicitarile beneficiarului prin tema de proiectare, datele din DALI, expertiza tehnica, studiul geotehnic, modificate partial conform situatiei existente in teren la momentul elaborarii prezentului proiect si a reglementari tehnice in vigoare. Descrierea principalelor lucrări de intervenţie Principalele lucrari necesare a fi executate pe drumul din prezentul proiect sunt: – Lucrari de defrisare mecanica a platformei drumului – Lucrari de sapatura pentru executia platformelor de incrucisare – Nivelarea si compactarea patului drumului in platformele de incrucisare – Scarificarea si reprofilarea impietruirii existente – Realizarea podetului tubular DN600 mm – Realizarea rigolelor din pamant – Realizarea rigolei carosabile – Asternerea stratului de balast pe zona platformelor de incrucisare – Asternerea stratului de piatra sparta de 12 cm, respectiv de 20 cm – Amorsarea suprafetelor – Asternerea stratului de uzura din BA 16 rul 50/70 de 5 cm – Realizarea acostamentelor impietruite – Executie marcaje si montare indicatoare rutiere SISTEMUL RUTIER CE URMEAZA PROIECTAT: Sistem rutier proiectat: – Strat de uzura din BA 16 rul 50/70 – 5 cm – Strat de piatra sparta – 12 cm – Sistem rutier existent din material pietros cu grosime intre 33 si 35 cm Sistem rutier proiectat pentru platforme de incrucisare: – Strat de uzura din BA 16 rul 50/70 – 5 cm – Strat de piatra sparta – 20 cm – Strat de balast de 20 cm Rigole carosabile Rigolele carosabile vor avea următoarea alcătuire: – plăcuţe carosabile prefabricate din beton armat C30/37 – elemente prefabricate din beton simplu C30/37 – fundatie corp rigola carosabila din beton C16/20 de 10 cm Podete Vor fi alcatuite din: – Tub din beton armat Dn600 cu lungimea de 6m – Fundatie tuburi din beton C16/20 de 10 cm asezat pe un substrat de nisip de 10 cm – Timpane din beton C30/37 cu grosimea de 30 cm Acostamente Acostamentele vor fi alcatuite din: – Strat de piatra sparta – 10 cm – Strat de nisip – 5 cm Platforme de incrucisare Se vor executa platforme de incrucisare cu lungimea de 15 m, latimea de 2.50 si doua pene de racordare de 5 m lungime cu urmatorul sistem rutier: – Strat de uzura din BA 16 rul 50/70 – 5 cm – Strat de piatra sparta – 20 cm – Strat de balast – 20 cm SIGURANTA CIRCULATIEI Se vor monta indicatoare rutiere de reglementare a sigurantei circulatiei de dimensiuni normale Se vor realiza marcaje longitudinale marginale. Parametrii tehnici propusi In plan: Drumul respecta traseul existent cu mici corecturi pentru respectarea elementelor geometrice si de siguranta rutiera. Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale au fost prevazute rigole de pamant, o rigola carosabila cu lungimea de 10 m si un podet tubular Dn600 mm cu lungimea de 6 m. Se vor amenaja 4 buc platforme de incrucisare pe zonele cu vizibilitate redusa. In profil longitudinal: S-a ales o linie roșie astfel încât sa se poata asigura scurgerea apelor pluviale cat si a pastrarii zestrei existente a drumului. In profil transversal: Latime platforma = 5,00 m Parte carosabila = 4,00 m Acostamente = 2 x 0,50 m Rigole din pamant = 2 x 1,00 m Avand in vedere devizul general intocmit, pretul maxim pentru realizarea investitiei este de 949.950,00 lei fara TVA si cuprinde: CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică – 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor – 3.200,00 lei – 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie – 13.500,00 lei – 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului – 1.000,00 lei CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază – 4.1 – Construcţii şi instalaţii – 932.250,00 lei
Criteriu de acordare: Pretul cel mai scazut
Sursa finantare: Fonduri bugetare
Stare: Atribuit

 

Firma castigatoare: ASFALTERRA BETA CONSTRUCT Bucuresti judetul Bucuresti

Pret: 898899.57 Lei

Data acordare: 2023-03-02 12:07:59