Bîrcă Constantin/ PSD Călărași: Bursele şcolare – forme importante de sprijin educaţional şi recunoaştere valorică

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Bîrcă Constantin/ PSD Călărași: Bursele şcolare – forme importante de sprijin educaţional şi recunoaştere valorică
În 2.296 de unităţi administrative-teritoriale din România (70,21%) nu se acordă bursele sociale pentru elevi
Bîrcă Constantin: Rectificările bugetare făcute până în prezent  nu au vizat în domeniul educaţiei, sprijinirea financiară a elevilor prin burse. În contextul obligării elevilor să urmeze alte forme de învățământ, respectiv învățământul la distanță s-a constatat o lipsă dramatică a infrastructurii digitale la nivelul instituțiilor de învățământ școlar. Aceasta se desprinde și din studii privind accesul elevilor proveniţi din grupuri defavorizate la tehnologie, la internet şi tablete. Astfel,  în 2.296 de unităţi administrative-teritoriale din România (70,21%) nu se acordă bursele sociale pentru elevi, conform studiului din „Raportul privind acordarea burselor pentru elevi la nivel naţional în anul şcolar 2019-2020”
Legislaţia din educaţie a prevăzut constant obligaţia unor programe sociale, acordarea unor facilităţi şi categorii diferite de burse pentru elevi şi studenţi. Calitatea educaţiei presupune o viziune coerentă, resurse umane bine pregătite, o abordare curriculară modernă, investiţie în infrastructura şcolară şi universitară, dar şi măsuri sociale pentru accesul elevilor şi studenţilor la un învăţământ de calitate şi la inserţia ulterioară pe piaţa muncii.
Din 3.182 de autorităţi publice locale, doar 180 (5,66%) acordă integral burse şcolare pentru elevi
Bîrcă Constantin: Aspectele statistice din „Raportul privind acordarea burselor pentru elevi la nivel naţional în anul şcolar 2019-2020” arată faptul că din 3.182 de autorităţi publice locale, doar 180 (5,66%) acordă integral burse şcolare pentru elevi, cu respectarea cadrului legal în vigoare. Astfel, în 3.002 de unităţi administrativ-teritoriale dreptul la burse şcolare este încălcat, acestea fiind acordate parţial. Astfel, în România, doi din cinci copii cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani sunt supuşi riscului de sărăcie sau excluziune socială. Aceasta în condițiile în care consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale  au obligaţia ca anual să adopte o hotărâre privind stabilirea cuantumului şi numărului celor patru categorii de burse pentru elevi: performanţă, merit, studiu şi ajutor social.
Legea este perfectibilă  şi se pot previziona surse de finanţare pentru aceste burse. Cheltuielile cu bursele elevilor trebuie asigurate de către autorităţile publice locale, şi de statul român. Rolul burselor şcolare este acela de a recunoaşte performanţele educaţionale şi rezultatele bune la învăţătură obţinute, dar şi de a sprijini accesul la educaţie al elevilor din medii defavorizate.
Contextul epidemiologic şi situaţia în care se desfășoară învățământul din România impune soluţii urgente, preocupări pentru implementarea în domeniul educaţional dar mai ales şi sprijin financiar pentru acoperirea unor cheltuieli necesare (tablete, acces la internet, manuale etc.)
În acest sens parlamentarii social democrați au stabilit că se impun câteva recomandări urgente, astfel:
1. Guvernul trebuie să stabilească anumite cuantumuri minime privind bursele elevilor, pentru a se evita situaţiile nefericite de acordare a unor burse în cuantum nesemnificativ;
2. Inspectoratele şcolare judeţene au rolul de a solicita, în baza reglementărilor, respectarea obligaţiilor legale de a se acorda, în mod adecvat şi constant, burse şcolare, inclusiv monitorizarea acestor demersuri;
3. Conştientizarea şi sensibilizarea autorităţilor locale să acorde preponderent bursele, pentru că acestea sunt forme utile de completare a accesului elevilor la un nivel superior de pregătire, de achiziţie a materialelor şcolare şi a echipamentelor electronice necesare;
4. Instituţia Prefectului are competenţa de a verifica respectarea hotărârilor date de UAT-uri, privind obligativitatea acordării burselor şcolare, în conformitate cu legile existente.Pregătirea elevilor, adaptarea lor la cerinţele de educaţie şi formare în societatea actuală a cunoaşterii şi a progresului tehnologic sunt repere pedagogice fundamentale în cadrul unui sistem de învăţământ responsabil, de tip incluziv, de aceea politicile şi strategiile naţionale trebuie să fie corelate cu obiectivele educaţionale.Din păcate situaţia economică actuală, limitele financiare, efectele pandemiei şi ale crizelor de diferite tipuri generate de aceasta se reflectă şi la nivelul posibilităţilor, al resurselor bugetare ale primăriilor, ale autorităţilor locale, mai ales în mediul rural.De la începutul situaţiei pandemice am semnalat accentuarea unor inegalităţi şi discrepanţe în plan educaţional, între elevii din mediul rural şi urban, dar şi existenţa unor vulnerabilităţi chiar la nivel urban.
Este așadar necesar a  se aplica unele soluţii logice şi evidente – finanţarea  sistemului de educație, raportat la  noile probleme şi necesităţi pedagogice impuse de pandemie. Trebuie ca metodologiile didactice să se adapteze cu  măsuri sociale eficace, respectiv de stabiliure a unor cuantumuri minime ale burselor. Acestea impun alocarea unui buget suficient viziune şi strategii educaţionale competente, concepute într-o manieră responsabilă pentru susţinerea eficientă a învăţământului românesc… a specificat Bîrcă Constantin, candidat al PSD Călărași la funcția de deputat.