ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE LOCUINŢĂ CONSTRUITE PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PRIN PROGRAMUL ANL

7 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR DE LOCUINŢĂ CONSTRUITE PENTRU TINERI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PRIN PROGRAMUL ANL

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ,  Hotărârea Guvernului nr. 962/2001  prin care au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  a  Hotărârii de Consiliul Local  nr.  56 din 26.04.2017 privind aprobarea, ”criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Călărași”, vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a vă completa/actualiza dosarele de locuință  construite pentru tineri în regim de închiriere prin Programul ANL, până la data de 12 IUNIE 2017.

Solicitanții care nu vor completa/actualiza dosarele vor fi înscriși în   categoria dosarelor incomplete.

Relații suplimentare puteți obține la Compartimentul de Fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Călărași sau pe site-ul  www.primariacalarasi.ro.

 

PREȘEDINTE,

COMISIA DE ANALIZĂ A CERERILOR

 DE LOCUINȚE CONSTRUITE PENTRU TINERI

ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE 

 

Viorel IVANCIU