Anunț public privind decizia etapei de încadrare proiect “Modernizare rețea drumuri de interes local com. Grădiștea“

o săptămână ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Anunț public privind decizia etapei de încadrare proiect “Modernizare rețea drumuri de interes local com. Grădiștea“

publicat la data de 01. 04.2021 

   Anexa Nr.  5.J

la procedura 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA GRĂDIȘTEA

COMUNA GRADISTEA titular al proiectului “MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRADISTEA, JUDETUL CALARASI”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA GRADISTEA, JUDETUL CALARASI”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com. Gradistea, satele: Gradistea, Cunesti, Rasa si Bogata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri.  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. 

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  

Primar, 

Ec. Vasile MATEI