Anunț licitație publică închiriere teren arabil din izlazul comunei Fundeni

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Anunț licitație publică închiriere teren arabil din izlazul comunei Fundeni

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Primăria Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Strada Trandafirilor nr. 25  județul Călărași, tel: 0242516306, 0242516488; fax: 0242516306; e-mail: primariafundenicl@yahoo.com, C.U.I. 3796942, organizează în data de 05.11.2018, ora 10,00, licitație publica deschisă cu ofertă în plic, pentru închirierea, pe o perioadă de 3(trei) ani, a unei suprafețe totale de 54,60 ha teren arabil care face parte din islazul comunei Fundeni, pentru cultivarea de cereale, respectiv: un teren în suprafață  de 43,76 ha situat în T10/2, P9, și altul în suprafață de 10,84 ha, situat  în T5/2, P26.

Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi instrucțiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschisă cu ofertă în plic) privind închirierea terenurilor care constituie obiectul prezentei licitaţii, poate fi achizitionată de la Registratura Primăriei Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, StradaTrandafirilor nr. 25  județul Călărași .

Perioada de achiziţionare a documentaţiei de atribuire este 16.10.2018 – 01.11.2018, între orele 08.00-16.00, în zilele de luni până joi și orele 08.00-14.00, în zilele de vineri.

Taxa de participare la licitație  va fi de 100 de lei iar contravaloarea  Caietului de sarcini este de 50 de lei.

Prețul minim de începere a licitației este de 496 lei/ha/an, iar garanția de participare la licitație este de  2.708 lei

Sumele prevăzute mai sus poate fi achitate prin ordin de plată în contul Comunei Fundeni: RO74 TREZ 2045 006X XX00 0046 – deschis la Trezoreria Budești, sau în numerar la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei Fundeni, jud. Călărași.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 30.10.2018 ora 16:00.

Data limita de depunere a documentelor de calificare (documentelor obligatorii necesare participării la licitație) este 02.11.2018, ora 14:00, la Registratura Primăriei Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Strada Trandafirilor nr. 25  județul Călărași .

Fiecare participant la licitatie depune o singură cerere însoţită de documentele necesare şi obligatorii participării la licitaţie.

Licitaţia publică cu strigare se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Fundeni, jud. Călărași, cu sediul în Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Strada Trandafirilor nr. 25  județul Călărași, în data de 05.11.2018, ora 10,00, sala de Consiliu.

Instanţa competenta în soluţionarea eventualelor litigii apărute este Tribunalul Călărași, Secţia Contencios Administrativ, Călărași, str. București, nr.106, judeţul Călăraşi.

PRIMAR SECRETAR

GHEORGHIŢĂ CĂRTUŞANU PETRE MARIA

Data publicării anuntului va fi 15.10.2018.