Anunț de mediu – Înființare rețea canalizare și Stație de epurare – UAT Curcani

3 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Anunț de mediu – Înființare rețea canalizare și Stație de epurare – UAT Curcani

UAT Curcani, titular al proiectului Înființare rețea canalizare și Stație de epurare, anunță publicul interesat auupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru Proiectul Înființare rețea canalizare și Stație de epurare în comuna Curcani, județul Călărași, propus a fi amplasat în comuna Curcani.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Călărași, șoseaua Chiciului nr. 2 jud. Călărași în zilele de luni – vineri orele 08 – 16, precum și la adresa de internet www. apmcl.anmp.ro

Publicul interesat poate înainta comnentarii – observații, la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicpării anunțului, pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Publicul interesat poate depune propuneri, în ceea ce privește conținutul raportului, privind impactul asupra mediului, la sediul autorității competente, pentru protecția mediului.

Primar U.A.T. Curcani,

Aurică Gazu