ANUNȚ DE MEDIU – Construire hala creștere acvacultură

5 luni ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ DE MEDIU – Construire hala creștere acvacultură

Beneficiarul S.C. Ovidius Aqua Line SRL, cu sediul în com. Borcea, str. Preot Popescu Gheorghe, nr. 1 A, jud. Călărași, anunță decizia privind etapa de încadrare a planului programului PUZ- Construire hala creștere acvacultură, amplasat în com. Borcea, nr. cadastral 21317 și 15748, nr. Carte Funciară 21317 și 25748, tarla 49, parcelele 1,3,12,13, județul Călărași.

Documentația se supune procedurii de adoptare:

  • cu aviz de mediu conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare.
  • fără evaluare adecvată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.
  • Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului/ programului propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, sos. Chiciu, nr. 2, de luni până vineri, orele 9 -12.
  • Observațiile publicului se primesc zilnic sub semnătură și cu date de identificare, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, timp de 10 zile calendaristice de la data publicării.