Analiză REI: Fonduri europene si ajutoare de stat de peste 2 mld. EUR și până la 95% sprijin nerambursabil pentru investiții, în sectoare cheie ale economiei, disponibile pe finalul acestui an

3 ani ago Pîrloagă Marian Comentariile sunt închise pentru Analiză REI: Fonduri europene si ajutoare de stat de peste 2 mld. EUR și până la 95% sprijin nerambursabil pentru investiții, în sectoare cheie ale economiei, disponibile pe finalul acestui an

 

Analiză REI: Fonduri europene si ajutoare de stat de peste 2 mld. EUR și până la 95% sprijin nerambursabil pentru investiții, în sectoare cheie ale economiei, disponibile pe finalul acestui an

 • POC 4.1.1 – maximum 1 mil. EUR grant, între 85-95% finanțare nerambursabilă, sesiunea se va deschide in luna decembrie, cu o alocare de 358 mil. EUR;

 

 • HG 807/2014 – proiecte de minimum 1 milion EUR – alocare suplimentară de 550 mil. EUR;

 

 • Submăsurile 4.1 cu 8 componente dedicate investițiilor în agricultură – alocare 760 mil. EUR și 4.2, ce vizează condiționarea și marketingul produselor agricole, cu o alocare de 180 mil. EUR;

București, 29 octombrie 2021 – Companiile cu activitate în România, atât start-up-uri, IMM, cât și grupuri de firme sau multinaționale, au la dispoziție, pe finalul acestui an, finanțări nerambursabile de peste 2 miliarde euro destinate investițiilor directe, reprezentate fie prin finanțări europene, fie prin ajutor de stat, arată o analiză a REI Finance Advisors, una dintre cele mai mari companii de consultanță, specializată în atragerea de fonduri nerambursabile, cu 9 birouri în cele mai mari orașe din țară și o echipă formată din peste 50 de specialiști.

Anul 2021 a fost unul de tranziție între cele două programe de finanțare europeană 2014-2020 și 2021-2027, cu resurse ce au provenit, în cea mai mare parte, din realocări de fonduri ale axelor de finanțare mai vechi, dar și un preambul de finanțări pentru exercițiul următor de finanțare, care va pune la dispoziția României circa 80 miliarde euro.

Agricultura, sectorul de producție sau domeniul construcțiilor sunt doar câteva dintre ramurile finanțabile în perioada următoare, cu alocări totale de peste 2 miliarde euro, în proiecte pentru care se poate obține un sprijin nerambursabil cuprins între 50 și 95% din valoarea investiției.

Comisia Europeană a anunțat zilele trecute disponibilitatea imediată de fonduri pentru finanțarea mai multor proiecte pentru investiții, iar companiile interesate au la dispoziție o serie de paliere de finanțare ce pot ajuta la dezvoltarea afacerilor.

 1. Acțiunea 4.1.1 POC – „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19

Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” este o axă de finanțare din REACT-EU, cu o alocare totală de 358 milioane euro[1], pentru care Comisia Europeană (CE) a validat deja bugetul pentru țara noastră[2]. Ghidul a fost în consultare până la sfârșitul lunii septembrie și se asteaptă Ghidului final la începutul lunii noiembrie, care va anunța condițiile finale și data deschiderii sesiunii, cel mai probabil in prima parte a lunii decembrie, pe principiul “primul venit, primul servit”.

„Pentru acest palier de finanțare este necesar ca aplicanții să fi înregistrat o scădere a cifrei de afaceri pe bilanțul din 2020 raportat la 2019. Grila de punctaj viza chiar o scădere de 30% și investiții de peste 90% în componente de mediu. Dat fiind procentul mare de finanțare nerambursabilă – de 85% – pentru companii mijlocii, 90% – companii mici și 95% pentru microintreprinderi, coroborat și cu faptul că se acordă și pe București, este eligibilă inclusiv achiziția de clădiri în procent de 50% din valoarea investiției și grantul maxim de 1 milion euro, toate acestea făcând din acest proiect de finanțare o schemă extrem de atractivă. Sugerăm antreprenorilor să înceapă să definească o serie de potențiale investiții, să adune câte două oferte ce vizează echipamente eficiente energetic sau energie regenerabilă care să deservească investiția, să pregatească certificatul de urbanism și un deviz pentru o clădire <<verde>>, asta în cazul în care doresc să solicite fonduri pentru construcție, cum este specificat și în Ghidul publicat de Ministerul Investitiilor și Proiectelor Europene”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.

Potrivit CE, Schema va fi deschisă IMM care își desfășoară activitatea în sectoarele afectate în mod deosebit de epidemia de coronavirus, precum industria prelucrătoare, construcțiile, comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul, depozitarea etc. Pentru a fi eligibile, societățile trebuie să fi fost înființate în România până la 31 decembrie 2018 și trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019. Se preconizează că Schema va aduce beneficii unui număr de aproximativ 4.000 de societăți.

Sunt eligibile companii indiferent de cifra de afaceri sau numărul de angajați. În plus, nu există o corelare a cifrei de afaceri cu suma solicitată. Prin urmare, o companie cu cifra de afaceri de 10.000 RON poate solicita 1 milion euro dacă a înregistrat o scădere a rulajului, iar dacă va propune o investiție “verde” va beneficia de un punctaj de minimum 70 puncte și proiectul va putea fi depus în primele minute de la deschiderea sesiunii.

 1. Ajutorul de stat reglementat de HG 807/2014 – până la 50% finanțare pentru proiecte de minimum 1 mil. EUR

HG 807/2014 reglementează o Schemă de Ajutor de Stat, gestionată de Departamentul de Ajutor de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor, care acordă finanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții de minimum  4,5 milioane RON (circa 1 mil. EUR), în cuantum de 10%-București, 35%-Ilfov și Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara) și 50%-restul țării[3].

(Tabel intensitate finanțare neramburabilă prin HG 807/2014)

Pot solicita fonduri atât start-up-uri, care nu au mai mult de 3 situații financiare depuse sau existente, cât și companiile mari, care au înregistrat profit în unul din ultimii 3 ani și nu se află în dificultate.

Mai mult, alocarea pe această Schemă a fost suplimentată cu încă 550 milioane euro în vara acestui an, prin HG 760/2021[4], ajungând la un buget total de 1,45 miliarde euro. În plus, au fost incluse pe lista eligibilității companiile de construcții care pot acum să își achiziționeze și echipamente de tip excavatoare, stații de asfalt, finisoare pe care le pot muta la punctele de lucru unde își desfășoară activitatea.

„Sesiunea pe acest proiect de finanțare este deschisă, iar proiectele se depun la Ministerul de Finanțe, Departamentul de Ajutor de Stat, atât în format fizic cât și online, iar Acordurile de Finanțare se pot obține într-un interval cuprins între 3-6 luni. Sunt eligibile cheltuieli cu achiziția de echipamente sau construirea de spații de producție sau prestări servicii: depozitare, clinici medicale, hoteluri etc. Principala obligație a companiilor beneficiare prin HG 807/2014 este de a plăti în 5, maxim 7 ani – taxe și impozite (cu noii angajați-strict pe proiect, impozit pe profit-strict pe proiect și taxele la bugetul local pe clădirea finanțată) în cuantum egal cu grantul primit. Pentru a fi luate în calcul taxele cu noii angajați este necesară și menținerea numărului mediu de angajați de pe ultimele 12 luni. În cazul în care la sfârșitul celor 5-7 ani compania nu achită taxe în același cuantum cu grantul, aceasta trebuie să returneze strict suma neachitată, cu dobândă de 1,7%”, a punctat Roxana Mircea.

 1. Fonduri europene pentru Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” și 4.2 – “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”

Submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” este o axă de finanțare gestionată de Ministerul Agriculturii, cu o alocare estimată la 760 milioane euro, și conține 8 submăsuri care finanțează în cuantum de până la 90% proiectele, de la achiziția de tractoare și utilaje agricole până la construirea și modernizarea de ferme zootehnice, abatoare etc.

Sunt eligibile: Persoana fizică autorizată, Întreprinderea individuală, Întreprinderea familială, Societatea în nume colectiv – SNC, Societatea în comandită simplă – SCS, Societatea pe acţiuni – SA, Societatea în comandită pe acţiuni – SCA, Societatea cu răspundere limitată – SRL, Societatea comercială cu capital privat, Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat.

În cadrul celor 8 submăsuri sunt finanțate diferite tipuri de investiții:

 • P 4.1.1 – Achiziții simple de utilaje agricole și/sau  irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei (vegetal) – pachetul se aplică doar fermelor existente;
 • P 4.1.2 – P 4.1.3 – Condiționare și procesare în fermă și marketing-modernizare exploatație  (vegetal și zootehnic, exceptând legumicultura și cartofii) – aceste pachete se aplică doar fermelor existente;
 • P 4.1.4 – Tineri fermieri – achiziție utilaje – pachetul se aplică doar fermelor existente;
 • P 4.1.5 – P 4.1.6  – Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL și MONTAN – aceste pachete se aplică atât fermelor existente cât și celor nou înființate;
 • P 4.1.7 – Legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare – pachetul se aplică atât fermelor existente cât și celor nou înființate;
 • P 4.1.8  Condiționare, procesare și marketing – legume, cartofi – modernizare exploataţie – pachetul se aplică doar fermelor existente;
 • Sub-măsura 4.2 – “Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”.

Sesiunile de depunere sunt deschise timp de 3 luni, însă fiecare companie are doar o lună la dispoziție să depună proiectul, în funcție de punctaj.

Pe sub-măsura 4.1 sesiunea s-a deschis pe 25 octombrie și se pot depune proiecte cu minimum 90 puncte, de pe 25 noiembrie se pot depune proiectele cu minimum 60 puncte, iar între 25 decembrie și 25 ianuarie 2022 – cele cu minimum 30 puncte.

Pe sub-măsura 4.2 s-a deschis deja sesiunea în data de 8 octombrie și se va închide pe 7 ianuarie, fiecare aplicant având o lună dedicată în care să depună proiectul, în funcție de punctaj.

„Recomandăm companiilor să pregătească rapid și riguros proiectele, împreună cu consultant specializat care își asumă contractual depunerea unor proiecte corecte și complete, să depună proiectul chiar în prima zi sau în primele minute/ore, în special acolo unde avem sesiuni cu termen limită. Actuala alocare pe agricultură, de circa 3 miliarde euro, pe toate măsurile, inclusiv infrastructura de drumuri agricole, irigații, reprezintă aproximativ 35% din viitoarea alocare prin Planul Național Strategic (PNS), fonduri ce urmează să fie disponibile din 2023. Prin urmare, companiile cu proiecte care nu vor intra în alocarea financiară au posibilitatea de a redepune proiectele în viitor”, a mai precizat Roxana Mircea.

***

Despre REI Grup

REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL CONSULTING, parte a REI Grup (www.reigrup.ro), sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020).

Potrivit datelor din 2020, REI se situează pe locul al doilea, la nivel național, în topul companiilor de consultanta specializate în atragerea de finanțări prin fonduri europene și ajutoare de stat.

Echipa REI Grup numără în prezent 50 de consultanți, preponderant seniori, în cele nouă birouri regionale, cu o vastă experiență în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internațional.

REI a reușit cu succes atragerea finanțării pentru peste 800 de proiecte la nivel național, cu peste 300 de proiecte implementate și o rată de succes – lider în domeniu – de 99%.

Cu o experiență de peste 10 ani, specialiștii REI se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor nerambursabile și identifica oportunitățile de obținere de finanțări din surse interne și externe. Aceștia gestionează eficient activitățile proiectelor, relația cu autoritățile publice și pe cea cu companiile private, atât companii multinaționale, cât și companii antreprenoriale, românești. Mai multe detalii despre activitatea REI, aici.

***

[1] https://mfe.gov.ro/mipe-pregateste-lansarea-masurii-4-1-1-investitii-in-activitati-productive-din-cadrul-programului-operational-competitivitate/

[2] https://romania.representation.ec.europa.eu/news/comisia-aproba-o-schema-romaneasca-valoare-de-358-de-milioane-eur-pentru-sprijinirea-2021-10_ro

[3] https://mfinante.gov.ro/hg-807/20141

[4] https://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-760-14-07-2021&page=2